EHBO-dag Den Bosch ttlQt A2fstel Blèr Zó werken deze apparaten Havenstad in nieuwe behuizing X X X X X X X X DEN BOSCH -Winderig maar heel leuk! Zo om schrijft de heer G. Verhaar za terdag 12 september, de dag waarop op het Heineken par keerterrein en in het Heine ken Ontspanningscentrum het 25-jarig bestaan van de Federatie van Bedrijfs E.H.B.O.'s werd gevierd. Overdag werden door vele EHBO- en aanverwante ver enigingen demonstraties en presentaties gegeven. Door het winderige weer - en door dat de brandweer elders in Den Bosch gelijktijdig een demonstratie hield - viel het aantal bezoekers overdag te gen. Na afloop was er echter een druk bezochte bijeen komst in de Cambrinuskelder terwijl 's avonds alle mede werkers aan deze dag vrolijk feest vierden in het Heineken Ontspanningscentrum Aan een aantal belangstellen den wordt uitgelegd hoe een ambulanceteam werkt. Houdt u ook van spelletjes? Tot 1 december is bij aankoop van een krat Amstel een boekje met leuke spel letjes te krijgen. Een boekje dat Plezier met Amstel heet en zorgt voor meer ge zelligheid rond Amstel Bier. Er staan leu ke en originele spelletjes in. Om het spel wat moeilijker te maken, kunt u afspreken dat de spelers alleen maar streepjes mogen aansluiten aan het streepje dat de vorige speler heeft ge trokken. Kamertje verhuren De beste spelers spelen het en de aller beste winnen het: kamertje verhuren of kaaskistje. Het is een heel oud spelletje, dat u met twee of meer spelers kunt spe len. Alles wat u nodig hebt is een vel ruitjespapier en een ballpoint. U bakent een veld van tien bij tien ruitjes af. Het is de bedoeling dat iedere speler een zijde van een vierkantje trekt, om gesloten 'kamertjes' te kunnen maken. Degene die een vierkantje dicht kan maken, mag zijn teken erin zetten. Het spel is afgelo pen als alle vierkantjes gemaakt zijn. De gene die de meeste 'kamertjes' heeft ge maakt is winnaar. 0 0 0 0 0 0 0 In het augustusnummer van Vers van 't Vat heeft een oproep ge staan over apparaten die in het Biermuseum in Alkmaar staan. De werking was de conservato ren niet helemaal duidelijk en (oud-) medewerkers werd ge vraagd te reageren. Dat hebben we geweten: velen hebben van zich laten horen. Enkele brieven begonnen nostalgisch met de zin: Toen ik als jongen bij de brouwe rij kwam werken.Terwijl andere brievenschrijvers hele handboe ken (uit bijvoorbeeld 1920) en te keningen stuurden. Bedankt ie dereen! We hebben alle reacties doorgestuurd naar het Biermu seum in Alkmaar en ook de be heerder van de museumopslag plaats van oude goederen, de heer Sinkeldam (zie ook pag. 12 en 13), heeft de informatie gekre gen. De meningen van de brief schrijvers over de werking van de apparaten liepen ietwat uiteen. De medewerkers van het Bier museum en de heer Sinkeldam zullen bekijken wie het bij het rechte eind heeft! ROTTERDAM - De horecagroothan- del Havenstad in Rotterdam verhuisde 3 oktober van haar lokatie onder de Schie- tribune van Sparta naar een pand aan de Woensdrechtstraat. Sinds 6 oktober wor den vanuit dit nieuwe kantoorgebouw Rotterdam ten noorden van de Maas en de afnemers van de afdeling Duty Free beleverd. Dankzij de inzet van het totale personeel is de gehele operatie zonder problemen verlopen. 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 31