"De pet-fles maak je eigenlijk in twee fasen" VERPAKKINGSTECHNOLOGISCH SPECIALIST IN ZOETERWOUDE: Strek-blaas proces Ze staat geregeld in het nieuws en bijna iedere Nederlander heeft wel eens over haar goede en minder goede eigen schappen gehoord: de PET-fles, technisch aangeduidt als 'polyethyleen teraftelaat'. Sinds de zomer is deze verpak- kingsvorm ook bij Vrumona ingevoerd voor de frisdranken Seven Up, Sisi en Pepsi-Cola. Bovendien is er toen het een en ander bekend gemaakt over de commerciële voordelen van dit polyester materiaal. Maar hoe de fles precies ge maakt wordt, is minder goed bekend. De redactie van Vers van het Vat sprak hierover met de heer J.P Kruit, verpak- kingstechnologisch specialist in Zoeterwoude. uitrekking in de lengte blazen voor het gewicht en de goede verdeling van het PET-materiaal over de fleswand. Als je bijvoorbeeld een dikke onderkant wilt hebben, dan zorg je er in de parison al voor dat het meeste materiaal ook aan de onderkant zit. Is de parison eenmaal klaar, dan verhitten we de buis opnieuw. Dit keer tot ongeveer honderd graden Celcius. Daarna wordt deze in een twee de, grotere metalen omhulsel in de breedte en lengte meerdere malen opge blazen, tot de eigenlijke grootte en vorm van de PET-fles is bereikt". Onbreekbaar Maar de PET-fles is dan nog niet hele maal klaar voor gebruik. De heer Kruit: "Ze kan nog niet staan. Het onderste ge deelte is daarvoor te rond. Dat zou je kunnen voorkomen door bijvoorbeeld meteen een fles met een platte bodem te maken. Maar dat vraagt ook veel meer materiaal. Bovendien is de fles dan min der sterk. Over het algemeen krijgt de PET-fles een aparte, platte onderkant, die van hetzelfde materiaal is gemaakt als de rest van het produkt. Die onder kant wordt met hot-melt, een soort lijm, eraan vastgemaakt. Afhankelijk van de vorm en het gewicht kunnen op deze ma nier vijfhonderd tot zesduizend PET-fles- sen per uur worden gemaakt", aldus Kruit. Daarna kan de PET-fles gevuld worden. Kruit: "Maar niet met alles. Dit mate riaal is namelijk niet bestand tegen hitte. Dan krimpt het materiaal weer in, wordt het strekproces teniet gedaan. Dit PET- materiaal kan, zoals het er nu voor staat, nooit voor bier worden ingezet. Dat komt niet alleen door de warmte-stabili- teit van de fles, maar ook doordat gassen als koolstofdioxyde en zuurstof makke lijk door de fleswand van binnen naar buiten en omgekeerd kunnen. Kruit: "De PET-fles heeft ook een heleboel voordelen. Ze is licht van gewicht en, af hankelijk van de constructie, onbreek baar. Je kunt de fles bij wijze van spreken gewoon laten vallen". verhitting d.m.v. infraroodstraling De produktie van de PET-fles begint met het maken van een parison. Dat is een vorm, waaruit de uiteindelijke fles wordt geproduceerd. De parison is gemaakt van gesmolten granulaat. Dat zijn korreltjes, die bij een temperatuur van driehonderd graden Celcius worden gesmolten. Hierdoor krijg je een dikke vloeibare massa, die je kunt vergelijken met stroop. Dat wordt direct in een ma trijs gespoten, een metalen omhulsel, waarna via een injectiemethode de pari son wordt gemaakt", vertelt de heer Kruit, terwijl hij een voorbeeld laat zien. Deze kleine flesvoorvorm heeft wel wat weg van een breed uitgevallen reageer buisje met een dikke kop. Het is het eni ge deel van de fles, dat in dit stadium al haar definitieve vorm gekregen heeft. De heer Kruit: "De parison is bepalend 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 30