12 Personeelsblad van Heineken 3 Verbod op alcohol reclame krijgt geen kamer meerderheid. 4 De Bedrijfskantines. 6 De heer A. Oostra over kwaliteit: "Kwaliteits verbetering moet in ons zit ten". 8 De werknemer en de computer. HTB druk bezig met informatisering. 9 Het vijfde Heineken Jazzfestival in Rotterdam. 10 Een gesprek met de heer G.J. van Soest, voorge dragen als nieuw algemeen directeur Heineken Neder land B.V. 11 Communicatie-oplei ding Chauffeurs 12 De afdeling museum- goederenopslag in Amster dam. 14 Verenigingsnieuws. 16 Nieuwe campagne Bokma. 'Schatstaat de bok- ma koud' maakt plaats voor nieuwe slogan. 17 Spaanse onderschei ding voor de heer Van Es. 18 Pensioenverhaal 3 19 Uitreiking tienduizend ste EVO-diploma voor 22- jarige Martin Berghout 20 Afscheid en jubilea: elf 22 Nieuwe winter- campagne Ideeënbus 23 1 uit 6000: Peter Gregoire 24 Afscheid en jubilea 26 Kroniek 28 Evenementen met de 30 De technische kant van de PET-fles 31 Amstel premium Verhuizing Havenstad/ Reacties oproep apparaten HET LEZEN WAARD In de loop der tijden is er heel wat ver zameld binnen het Heineken-concern. Maar het is nog nooit gerubriceerd. Dat is wat de heer A. Sinkeldam en me vrouw M.J. Ketting, beiden werkzaam op de afdeling museumgoederenbe- heer Amsterdam, aan het doen zijn. Dat dat nog veel is, blijkt wel uit de do zen vol met platen, tekeningen, oude gebruiksvoorwerpen, flessen, foto's en bierviltjes, die in het pand aan de Ruys- daelkade in Amsterdam staan. Zie verder pagina Een kijkje achter de scher men. Kinderexcursies in Zoeter- woude Met ondermeer: Personeels- reis Bokma/bingo in Bunnik/ roeiwedstrijd Heineken- acht/badminton Den Bosch. uit Den Bosch Heineken Skeeler Race 38e jaargang nr. 10 Oktober 1987 Verschijnt 12 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814034 Bij de voorpagina: De 'showroom' van de museumgoederenopslag aan de Ruysdaclkade in Amsterdam. Zie ook pagina 12. Bij de achterpagina: De bankwerkerij in Rotter dam aan de Crooswijksesin- gel. Ongeveer vijftig jaar geleden. Redactie: Hella Schoonveld (hoofdredactrice) Marguerite Feenstra Arthur Schiphorst Yvonne van Stek-Sanders. Caroline Wassenaar redactie-assistente) Redactiecommissie: Drs. A.C. Redelé R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Mr. H. Schaap Ir. J.B.R. Schwietert Drs. M.M.J. Valens Correspondenten: Arnhem: G.W. Westenberg Bunnik: J.N.A. Groenendijk Leeuwarden: T. Zwaagstra Rotterdam: M. van Woerden Zoetermeer: Mw.Y.C.M. Plaatsman Zoeterwoude: Mw. B.F.Valdink Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000AA Amsterdam, tel. 020-702257.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 2