Vijftiende floriant bloemen- en fruitexpositie in Bemmel Tienduizend bezoekers bij 'internationale loopgala' Den Bosch BEMMEL - Ruim vijftigduizend men sen bezochten de vijftiende floriant bloe men- en fruittentoonstelling in de vei linghallen te Bemmeldie daar van 18 tot en met 20 september gehouden werd.Tij dens dit groots opgezette, tweejaarlijkse evenement, lieten 85 exposanten een rui me variatie zien aan bloemen, planten en produkten uit de tuinbouw, zoals fruit, groente en champignons. Ook Amstel bier en Amstel 1870 waren aanwezig met een speciaal daarvoor ingericht tap-ei- land en een 'bruin-café'. Daar konden de bezoekers tussendoor terecht voor een biertje en een praatje. DEN BOSCH - Ruim tweeduizend men sen liepen mee in de internationale 'loop gala', die zondag 20 september in Den Bosch is gehouden. Onder hen bevon den zich ook vele sportieve Heineken- medewerkers. Het parcours liep dwars door het centrum van de stad en was uit gezet door de Stichting Marathon Den Bosch. Het evenement trok ongeveer tienduizend belangstellenden. De inter nationale loopgala bestond uit drie on derdelen, waaronder de trimloop van 6V2 en 11 kilometer. Hier deden vooral veel jonge kinderen aan mee. Verder konden deelnemers meelopen in de halve mara thon en de Engelse mijl. Dat laatste be staat uit een vrij korte loop van ongeveer tien minuten. Op de Parade in Den Bosch, de plaats waar de internationale trimloop van start ging, was een Heine- ken-tap ingericht. Ook waren er demon straties te zien van diverse verenigingen. 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 29