HUWELIJK Amsterdam D.R. Hooft Graafland (exportAfrika) met mw. J.M. Bierens de Haan Mw. R. Dikken (concern arbeidsvoor waarden remuneratie) met RJ. Heitz M. Kamermans (regionale coördinatie Azië) met mw. S.M.R. Brown (concern brandsdevelopment coordination) M w. JLSAv. dWal reclameservice- dienst) met G.W. Tromp Den Bosch A.B.M. van Hautum (intern transport met mw. J.F.C. van Berkel M.J.M. op 't Hoog (technischedienst brouwen en energie) met mw. JP. MCop- pens Bunnik M. Mai (verpakken) metmw. H.B.A. Be- lah Horecagebieden J. Molendijk (expeditie Dordrecht, Rotter dam) met mw. C.M. Molenberg D.A. de Waard verkoopRotterdam) met mw. E.M.Tiemens H.X.M. Maas (verkoop, Amsterdam/ Utrecht) met mw. K. Zeeuw van der Laan A. Bogaard (verkoop, Amsterdam Utrecht) met mw. L. La Faille Rotterdam Mw. E. van Stek (E. T.A.) met G.N.M. van den Akker Mw. F. Kuipers (expeditie) met D. Slob Zoetermeer O.J.D. de Roo (magazijn intern trans port) met mw. V. Puente Fernandez Zoeterwoude R. Quist (kelders) met mw. M.A.G. Bak ker Mw.T.E.M. Ruijgrok (centraal betalings verkeer) met A.J. Haak GEBOORTEN Amsterdam Nicky, z.v. mw. K. Venema-Kruisheer (kantine) QuintaS.,d.v. Q.M.M. vaviYngt(interne dienst) Susanna M., d.v. R.L.J. Stevens (export U.S.A.) Den Bosch Daphne en Debora, d.v. M.J.M. Bertens (technische dienst verpakken en opslag) Suzanne, d.v. A.L.W. Stap (verpakken) Michiel, z.v. F.H. van Gerven (verpak ken) Ramon, z.v. mw. M.M.M. vanWichen- Sommers (interne dienst) Lieke, d.v. J.A.J. Siegers (brouwen) Stephan, z.v. J.M.B.P. Roskam (mecha nische werkplaats) Mandy, d.v. A.J. Sluijter (verpakken) Joost, z.v. M. Quivooij (technische dienst energie) Bunnik Lysanne M., d.v. R.H. van Esch (kwali teitsdienst) Willem A., z.v. G.W. van Straalen (E.T.D.) Maureen, d.v. J.L. Vrede (verpakken) Horecagebieden Erik, z.v. A.A.H. Kruts (expeditie Nuth, Limburg) Rotterdam Stephan L., z.v. H.G. van Wijk (E.T.A.) Daan A., z.v. A.C. Koole (export infor matisering) Zoetermeer MaikelT., z.v. mw. S.M.H. Vroedsteijn- den Oude (marketing algemeen) GESLAAGD Amsterdam Mw.T. Knorringa (dataverwerking ont wikkeling) voor de cursus Applicatie Sys temen voor gevorderden Den Bosch J.M.C.H.M. Fleuren en J.J.M. Mascini (technologische dienst) voor Hardware Laboratoriumautomatisering Bunnik H.W.J.Verbeek (storingsdienst) voor Praktische Digitale Techniek A.W. van Gooswilligen (kwaliteitsdienst) voor Primaire Opleiding B Zoetermeer Mw. A.C.J. van Rijn-de Koning (E.F.I. algemeen) voor MAVO frans Zoeterwoude C.A.M. van Duivenvoorden (technische dienst) voor de curus MEAOinforma tica Voor het diploma Heftruckrijden: J. Ba- velaar, M. v.d. Bent, C.H.M. v.d. Berg, H.J. Broerse, J.T. Heemskerk, N.T.F. v.d. Meer, P.H.C. Vintges, (allen magazij nen en intern transport) J.R. Renee (be drijfskantine) voor het diploma Perso neelsmanagement ONZE DIENST VERLIETEN Den Bosch Mw. Hoogesteger-Dankers (personeel- dienst) Horecagebieden Mw. E. Algera-Veenstra administratie Groningen!Friesland! Drenthe) Mw. M.A. Zijlstra-Sjoerdsma (admini stratie, Midden Brabant) Zoetermeer Mw. S.M.H. Vroedesteijn-den Oude marketing algemeen Zoeterwoude D.J. Eland (bottelarij) R.J.W. Winkelhuis (verpakken) B.C. Rog (vorderingenbeheer) Mw. I.Tysma (public relations) Mw. M. Haazebroek-van Kesteren (tekst verwerking HTB) BUITENLAND INDONESIË De heer T.K.B. Albronda is begin okto ber naar Indonesië vertrokken om de funktie van Executive Engineer over te nemen van de heerTwaalfhovenMe vrouw Albronda is eind oktober haar echtgenoot gevolgd. 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 26