Gezamenlijk afscheid zes medewerkers Amsterdam De heer G.J. Kling. De heer en mevrouw Groot met hun zoon en twee kleinkinderen. Amsterdam - Met een gezamelijke receptie in een goed gevuld Koelschip namen 30 september de heren M. Akoudad, M. Entenza Davila, G. de Lange, M. Sanchez Lorente en H.C.W. Groot afscheid van de Amsterdamse brouwerij. Een groot aantal collega's, gepensioneerden en collega's uit andere vestigingen was op de receptie aanwezig. De heer C. Bremer, bedrijfsleider Amsterdam, hield tijdens deze receptie een toe spraak, waarin hij onder meer opmerkte dat hij met vier natio V.l.n.r. M. AkoudadM. Sanchez Lorente en G. de Lange. naliteiten, twee Spanjaarden, een Marokkaan, een Belg en twee Nederlanders te maken had. Ook belichtte hij in het kort per persoon de loopbaan. Vele kenmerkende eigenschappen en ludieke voorvallen, inzet, collegialiteit en vakmanschap kwa men daarbij ter sprake.Tot slot bedankte de heer Bremer allen nogmaals voor de geleverde diensten. De zes kregen onder meer allen het boek 'Leven met de jaren' overhandigd. De heer M. Entenza Darila. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 24