De heer P. Gregoire over zijn studie in Birmingham: "Ik heb duidelijk gemerkt dat ik een techneut ben" "Vroeger hield ik niet van studerenIk wilde zo snel moge lijk werken.Tot ik na mijn militaire dienst ging inzien dat studie je hogerop brengt. Toen ben ik veel beter mijn best gaan doen". Peter Gregoire (44), geboren en ge togen in Maastricht, glimlacht als hij aan die periode terugdenkt. Hij heeft de afgelopen maanden in Engeland ge studeerd aan de universiteit in Birming ham. Even terug in de schoolbanken voor zijn werk bij Heineken om de kneepjes van het brouwproces te leren. Deze maand studeert hij af. "Ik begon deze cursus om 'hogerop' te komen", vertelt Gregoire in zijn 'tijdelij ke' kantoor op de afdeling grondstoffen in Zoeterwoude. "Daarvoor was ik sinds mei '79 hoofd technische dienst in Den Bosch. Overgeplaatst vanuit Lagos in Afrika, waar ik 'chief engineer' was. Den Bosch vormde voor mij een nieuwe uit daging. Ik werkte daar met veel plezier aan een aantal grote projecten. Maar na een paar jaar is de grootste uitdaging weg, wil je weer wat anders. Als werk tuigbouwkundige is het namelijk moei lijk snel promotie te maken of ander werk te doen. Er zijn wel wat functies bo ven je, maar die worden voor het groot ste gedeelte bezet door relatief gezien nog vrij jonge mensen. Het is mijn aard niet zo lang te wachten. Ik wilde een stap vooruit makenAls je van jezelf vindt dat je goed werk doet, verwacht je daar een vervolg op". Peter Gregoire voegde de daad bij het woord en stapte naar de heer Horstman, produktiedirecteur in Nederland. Gregoire: Toen is voor mij geregeld dat ik die cursus kon volgen". Eenzaamheid Gregoire kwam tussen twaalf andere stu denten in de schoolbanken terecht om het brouwproces te leren. "De studie be stond uit zes onderdelen, die elk na vijf- ëneenhalve week geëxamineerd wer den. Daarna kregen wij een toets over de gehele examenstof. Maar gelukkig was er ook veel praktijk. Ik heb trouwens duidelijk gemerkt dat ik een techneut ben. Ik ben gewend berekeningen te ma ken, terwijl ik bij deze studie alles moest beschrijven. Dat was wel even wennen. Als er zo af en toe een formule in de exa menstof stond, ging ik watertanden, maar mijn medestudenten schrokken zich wild". De studie duurde negen maanden. Een periode van eenzaamheid. Gregoire: "Ik woonde in een piepklein studentenhuis je. Weg van gezin, vrienden en kennis sen. De gemiddelde leeftijd van mijn me destudenten lag tussen de 24 en de 28 jaar. En daar zat ik als 44-jarige tussen, toch wel een beetje de 'oude bal' van de club. Niet dat ik geen prettig contact met ze had, dat wel. Maar je hebt een heel an dere belevingswereld dan zij. Als je de veertig gepasseerd bent, ga je bijvoor beeld niet meer een avondje stappen zo als studenten dat doen. Je hebt ook het gevoel dat je er niet zo maar even uit kunt. Je kunt moeilijk je baas bellen en zeggen: 'sorry, maar ik ben gezakt'. Maar om de vijf weken stapte ik donderdag avond op de boot om het weekend bij mijn gezin in het Brabantse Helvoirt door te brengen. Dan gaf de universiteit namelijk de vrijdag vrij om te leren". Proefbrouwsels Zijn afstudeeropdracht maakte Peter Gregoire in Nederland, omdat de univer siteit weinig faciliteiten bood. Gregoire: "Bovendien was het een opdracht die ik voor Heineken maakte. Ik onderzocht proefbrouwsels die ik bijvoorbeeld sa menstelde uit vijftig procent sorghum, een Afrikaans graanprodukt en een even grote hoeveelheid mout. Datzelfde deed ik met Afrikaanse mais en rijst. Het is de bedoeling dat van lokale Afrikaanse grondstoffen bier wordt gebrouwen, dat van een goede kwaliteit is." Maar waar om Afrikaanse grondstoffen? Gregoire: "In Afrika groeit geen gerst. Dat kan al leen maar in een gematigd klimaat. Afri kaanse landen moeten altijd mout impor teren en daar is buitenlandse valuta voor nodig. Nigeria heeft nu met ingang van 1 januari 1988 besloten de invoer van mout stop te zetten. Dat betekent dat je op Afrikaanse grondstoffen bent aange wezen om bier te brouwen. Vandaar dit onderzoek. Overigens bevindt Heine ken zich in een uitzonderlijke positie. Niet elke brouwerij heeft de mogelijkhe den dit soort research-werk te doen. Meestal wordt het uitbesteed aan derden en dan moet je maar afwachten wat voor resultaten je krijgt". 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 23