Ideeënbus komt met nieuwe wintercollectie we vorig jaar zomer van opzet zijn veran derd. Nu wordt de collectie om de zes maanden gewisseld. Dat betekent dat de cadeautjes beter zijn afgestemd op het seizoen. Je kunt tenslotte moeilijk ie mand hartje winter een tuinstoel aanbie den". Dit jaar zijn de cadeautjes over drie groe pen verdeeld. De presentjes van groep 1 bestaan uit een espresso-apparaat, een keukenmachine, een wereldradio en een klopboormachine. Mensen die uit groep 2 mogen kiezen, hebben de keuze uit een Amstel trainingspak of Heineken Jog gingpak, een Heineken barbel, een tas- senset en een vlakschuurmachine. De ca deautjes van groep 3 bestaan uit een Hei neken dames- of herenhorloge, een Hei neken barklok, een thermometer- hydro meter- barometerset en een kruimel dief." Dat laatste apparaat behoort op nieuw tot de cadeaus, omdat het ontzet tend geliefd is bij de mensen. We hebben gemerkt dat zelfs iemand die een relatief duurder cadeau mag uitkiezen, toch eer der voor de kruimeldief kiest." Gouden ei Maar wie komen in aanmerking voor die geschenken? Onderwater: "In principe een ieder die een idee opstuurt. Dat mag over alles gaan wat je in je werk tegen komt. Bijvoorbeeld de administratie of de bedrijfskantine. Maar ook ideeën over bijvoorbeeld de inrichting van het kantoor zijn van harte welkom. Als de voorgestelde verandering tenminste voordeel oplevert. Schrijf het idee op een papiertje en doe het in één van de ve le gouden-ei-bussen. Je ziet ze in elke vestiging hangen. Die bussen worden een keer in de week geleegd door de se cretaris van de plaatselijke ideeënbus commissie. Hij stuurt bovendien de in zenders bericht dat hun idee ontvangen is. Daarna wordt beoordeeld of het inge zonden plan geschikt is. En weer later bekijkt de plaatselijke ideeënbuscom missie in hoeverre het idee kan worden beloond. Maar hoe dan ook, er wordt al tijd serieus naar gekeken. Inzenden is dan ook zeker meer dan de moeite waard". Beloning Aanmoediging Bunnik D.E.Turksema (verpakken) A.G. Con&emu\de,r (verpakken) Horecagebieden H.J.A. Drenth (Gelderland/Overijssel) J.S.P. v.d. Putte (Midden Brabant) C.I. Usmany (Rotterdam) J.J. Grooten (Midden Brabant J.W.S.M. Francissen (Limburg) G.I.M. Kusters (Midden Brabant) Het is weer herfst. De bladeren vallen van de bomen, de nachten worden lan ger en de temperatuur daalt langzamer hand richting vriespunt. Volgens de heer C.J. Onderwater, voorzitter van de Cen trale Ideeënbus Commissie, dè tijd voor het insturen van frisse ideeën. "Over de machines waar mensen mee werken, de koffiewinkel, de administratie. Over al les wat anders, beter en eenvoudiger kan. En inzenden wordt nu extra interes sant, omdat wij momenteel over een he le nieuwe voorraad cadeaus beschikken. Speciaal afgestemd op het wintersei zoen", aldus een enthousiaste Onderwa ter. "Vroeger kregen de inzenders van be loonde ideeën een standaardpakket aan geboden" vertelt de heer Onderwater in zijn kamer op de eerste verdieping in Zoeterwoude over de nieuwe winterac- tie. "Afhankelijk van de hoogte van de gekregen beloning, konden zij dan kie zen uit drie categorieën met verschillen de cadeautjes. Maar al snel bleken deze presentjes te afgezaagd. De meeste men sen hadden de aanbiedingen van het standaardpakket al in huis. Vandaar dat De heer C. Onderwater bij het gouden ei. Den Bosch J.F.J.M.Muldersf verpakken) W.A.M. van Lindt/P.H.H. Rooyakkers/ P.F. Huysmans (verpakken) JAC .Verstegen technische dienst verpakken en opslag) H.A.J. Spall/C.W.J.A. Stolzenbach (brouwen) J.J.L. Ekstijn (verpakken) C.H.J. v.d.Wiel/J. W. Kreemers verpakken) F. Julien (verpakken) L. Sommen verpakken) H.H. v.d. Wijst verpakken 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 22