G.J.J. VAN VEGGEL. De heer van Veggel is de man met de meeste dienstjaren in volcontina-dienst, namelijk 31 jaar. Zijn werk bij Heineken nam 2 juli 1956 een aanvang. Hij begon toen in de ma chine-kamer. In die tijd 'het water- en vuurhuis' genoemd. Per 1 juli maakte hij gebruik van de Overbruggingsregeling. Mevrouw G.A.P. EHRENFORTH. Mevrouw Elirenforth kwam 1 april 1958 in dienst in de junctie van directie-secretaresse. In de ruim 29 jaar dat ze op de Bossche vestiging werkzaam geweest is, heeft zij vijf bedrijfsleiders met raad en daad bijgestaan. Per 1 september maakte mevrouw Ehrenforth gebruik van de Overbrug gingsregeling. W. VAN DRUNEN. De heer Van Drunen heeft vanaf 1 maart 1971 diverse functies binnen de afdeling Intern Transport bij Heine ken gewerkt. Van Drunen is de enige in het gezelschap van de elf scheidenen die geen gebruik heeft gemaakt van de VUT. Hij is 30 september 65 jaar geworden. P.L. SMITS. Samen met zijn broer Jan bediende de heer Smits vanaf 1 april 1968 op de afdeling Verpakken depalletizer van colon ne 6. Later werkte hij aan de verpakkingsstraat, waarbij hij heel goed was in het begeleiden en opleiden van jonge medewerkers. Het laatste jaar was hij werkzaam op de postkamer. Tot 1 septem ber. Toen maakte hij gebruik van de overbruggingsregeling. M.P. DE VAAN. Op 14 september 1971 de heer De Vaan in dienst van Heineken. Hij kreeg een functie in de lager kelder van de afde ling brouwen, waar hij vanaf 1978 werkzaam was als gistperser. Daar zorgde hij voor de kwaliteit van de gist, die wereldwijd ver zonden wordt. G.G. VAN DOREMALEN. Op 23 juli 1956 kwam de heer van Doremalen bij Heineken in dienst. Hij heeft 31 jaar in de Technische Dienst gewerkt. Verder was de heer van Doremalen actief lid van de brandweer. Hij maakte 1 oktober gebruik van de Overbruggingsre geling. J.J. KASTROP. De heer Kastrop kwam op 1 maart 1968 in dienst bij Heineken. Vanaf 1970 was hij werkzaam op de afdeling brou wen. Tijdens zijn werk als wachtchef opleidingen en processtudie, begeleidde hij veel mensen bij hun eerste stappen in de brouwerij. G. VAN DE OETELAAR. Na twintig jaar bij Michelin gewerkt te hebben, trad de heer van de Oetelaar 4 augustus 1969 in dienst bij de Bossche vestiging. Naast zijn loopbaan bij Heineken op de afde ling Verpakken, was hij altijd enthousiast voor zijn grote hobby: het repareren van radio- en televisietoestellen. Van de Oetelaar maakte 1 oktober gebruik van de Overbruggingsregeling. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 21