Afscheid 250jaar Heineken historie gPj Den Bosch- Elf medewerkers van de Heineken- 11 brouwerij in Den Bosch sloten vrijdag 18 september 1# in het Heineken Ontspannings Centrum hun loop baan af met een feestelijke dag. Daar zijn deze eregasten en hun partners ontvangen door de heren Hamers,bedrijfsleider, Ubbink, produktieleider, en mevrouw van Eekert, personeels zaken. In de ontvangstruimte waren leden van de bedrijfslei ding, afdelingschefs en wachtchefs aanwezig om hen te verwel komen. Familieleden en andere belangstellenden kwamen rond de klok van drie uur naar de receptie in de grote zaal. En daar bleek dat de aankondiging van deze feestelijke middag niet onopgemerkt was gebleken. Kort nadat de receptie was be gonnen, heette de heer Hamers alle familieleden en belangstel lenden van binnen en buiten de brouwerij van harte welkom. Hij ging in het kort in op een ieders persoonlijke loopbaan bij Heineken en dankte de scheidenen hartelijk voor hun inzet. Ook zei hij dat met de elf medewerkers, 250 jaar Heineken-ge- schiedenis het bedrijf verlaat. Verder bedankte Hamers het 'thuisfront' voor de jarenlange ondersteuning. Mevrouw van Eekert sloot het officiële gedeelte af met het uitreiken van een foto-album en het boek 'leven met de jaren'. Ook zei zij dat de soepele en ongedwongen wijze waarop deze feestelijke dag ver J.R. NIJHOLT. De heer Nijholt begon 18 juni 1962, na veertien jaar bij Philips gewerkt te hebben, bij de smeertechnische dienst van Heineken. Daar heeft hij ongeveer 12.500 vetspuiten leeggemaakt. Ook is hij jarenlang lid geweest van de brandweer. En dat ondanks dat hij last heeft van hoogtevrees. Nijholt maakte per 1 juli gebruik van de Overbruggingsregeling. H.M. KAPPEN. De heer Kappen heeft aan het prille begin ge staan van de Bossche vestiging. Hij heeft daar namelijk nog de hon derdste medewerker aangenomen. Kappen werkte dertig jaar lang in verschillende functies. Hij kwam 29 april 1957 in dienst. Ook is hij nog lange tijd lid geweest van de visclub. Kappens vaste uit spraak: 'Was het maar vast Kerstmis'Perl juli maakte hij gebruik van de Overbruggingsregeling. De Bossche vestiging verliest door zijn vertrek een gezellige medewerker. liep, typerend is voor de vestiging in Den Bosch. Daarna volg de de receptie met een optreden van de carnavalsband 'De lep pers' G.A.P. VAN ROOIJ. De loopbaan bij Heineken van de heer Van Rooij begon op 1 augustus 1971. Zijn eerste functie was groepslei der. De laatste jaren hield Van Rooij zich vooral bezig met veilig heid, een belangrijke taak binnen Verpakken. Per 1 oktober koos hij voor de Overbruggingsregeling.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 20