Laatste uitstapje personeelsverenigiiig Bokma Leeuwarden Boottochtje naar Luik Heineken-ploeg dertiende in roeiwedstrijd Rotterdam ROTTERDAM - Vorige maand werd voor de tiende keer de Mees en Zoonen- roeiregatta gehouden. Dit grote evenement vond 19 sep tember plaats op de Bergse Voorpias in Rotterdam. Een aantal bedrijfsteams deed aan deze roei wedstrijd mee, onder wie de ploeg van Hei- neken. De wedstrijden zijn geroeid in twee heats, een voorronde en een finale overeen afstand van één kilometer in een zes- ploegenbaan. Door een goe de voorronde wisten de ne gen deelnemers van de Hei- neken-ploeg zich te plaatsen in de derde hoogste van de in totaal negen gespeelde fina le-heats. Met een eindtijd van 3.29 werd een dertiende plaats behaald, zeven plaat sen hoger dan in 1986. LEEUWARDEN - Onder zeer fraaie weersomstandig heden hield de personeelsver eniging Bokma vrijdag 11 sep tember voor personeel, ge pensioneerden en oud-perso neel voor de laatste keer haar tweejaarlijkse uitstapje. De 94 deelnemers maakten een rondvaart over de Friese wa teren. Tussen de middag deed de boot het Friese plaatsje Grouw aanHier konden lief hebbers een puzzelwandel tocht maken en anderen gaan winkelen. De maaltijd ge bruikte het gezelschap aan boord eten. De tocht eindig de bij hotel Prinsenhof in Eer- newoude. fn zijn slotwoord bedankte de heerT. Zwaagstra een ieder voor zijn of haar aandeel in de personeelsvereniging. Ook bood hij de stuwende kracht van al die j arenGerar- da van Olst, een bloemstuk aan. Om half elf werden de gasten met bussen terugge bracht naar Leeuwarden. De negen deelnemers van de Heineken-ploeg behaalden een dertiende plaats. De negen waren: J. Schotgerrits, C. vanTdburg, W. Ingenhoven, H. Naafs, R. Douque, H. de Sitter, M. Bosch, R. Kolpa en stuurman N. Pieterse. MAASTRICHT - Ruim 54 oud-medewerkers van Hei- neken uit de regio van Horst HomRoermondNuthHeer len, Meerssen en Maastricht maakten 16 september een bootreisje van Maastricht naar Luik. De deelnemers waren van huis opgehaald en per bus naar rederij Van Sti phout in Maastricht ge bracht. Daar begon vanaf 11 uur in de morgen het insche pen. Het gezelschap maakte halverwege de vaart een kor te stop bij Slavante. Daar be zochten de oud-medewer kers de 'Zonneberg'. Een soort gangenstelsel, gehou wen uit mergel. Mergel werd vroeger gebruikt voor het bouwen van huizen, kerken en boerderijen in Limburg. In Luik werd in het hartje van de stad afgemeerd en per bus een rondrit gemaakt door de stad en de Voerstreek. Verder kreeg het gezelschap in hoeve "De Laadhof" in Mesch nog een heerlijke Bourgondische maaltijd geserveerd. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 15