Hoe komt het vat tot stand 1Het aan elkaar lassen van de bo- venpot (met ring en kraag) en on- derpot. 2,3,4) Uit een grote plaat wordt de kraag gemaakt, waarin onder meer de naam van de brouwerij komt te staan. Heineken heeft zgn. 'gerolde' en 'diepgetrokken' vaten in gebruik. Termen, die slaan op de wijze waarop de vaten zijn gemaakt. Sinds een jaar koopt Heineken uitsluitend diepgetrokken vaten. Het dieptrekken heeft een aantal voordelen. Door dit procédé wordt het roestvrijstaal bijvoor beeld sterker. Daardoor kan met dunner materiaal dezelfde sterk te worden bereikt. Een diepge trokken vat is dan ook 3 a 4 kilo lichter dan een gerold exemplaar. Doordat een kleiner aantal las sen nodig is, heeft het vat inwen dig nu ook een gladder opper vlak, waardoor het op de brouwe rij nog beter kan worden gerei nigd. De fabricage van diepge trokken vaten verloopt in het kort als volgt, zoals op de foto's van de firma Cornet te zien is. Uit de door de staalfabriek geleverde coils (rollen roestvrij-staalplaat) worden ronde schijven gestanst. Met behulp van een pers worden hiervan cups gevormd, groot ge noeg voor een half vat.Twee cups worden -met één las- aan elkaar gelast. In de als bodem bestemde cup wordt een dimple geperst. Dit is een kuiltje waarin het laat ste restje bier zich kan verzame len wanneer het vat bijna leeg is. In de bovenste cup wordt een Barnes-neck of tubelure gelast. Deze dient om daarin de tap- stang eenmalig te schroeven. Het lassen van een (uit een langwerpi ge plaat gewalste) draag- en voe- trand aan het fust, completeert het geheel. Uiteraard volgen uit gebreide tests, onder meer op lekkage. Vervolgens wordt het ge beitst en gepassiveerd (chemisch gereinigd). Tot slot wordt het vat met schoon water nagespoeld. Nu hoeven alleen de tapstangen, die door andere bedrijven wor den vervaardigd, te worden ge monteerd. Soms gebeurt dit bij de vatenleveranciers, in andere gevallen op de brouwerijvestigin gen zelf. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 5