Horecagroothandel Havenstad verhuist Bossche bedrijfsbrandweer zet parcours met hindernissen uit Op 12 juni werd het hoogste punt van het kantoorgebouw bereikt. Tijdens het tradi tionele "pannebier" dankte de heer A.F. Kiljan van Heaven, hoofd horecagebied Rotterdam, de medewerkers van de uitvoer der voor hun inzet en toostte met het gezel schap op de voortgang van de bouw. De Rotterdamse horecagroothandel Ha venstad gaat eind september verhuizen. Het Sparta-stadion (waar voetbalclub Sparta overigens blijft spelen) wordt dan verruild tegen een pand aan deWoens- drechtsestraat op industrieterrein Laag Zestienhoven in Rotterdam-Noord. Het nieuwe pand is dan inmiddels ook de thuishaven van deTechnische Dienst van Heineken Tapservice, die nu nog in de Spaanse polder te Schiedam is gehuis vest. Over de redenen voor de verhuizing fi liaalbeheerder J. vanBree: "Deonzeker heid over het voortbestaan van het Spar ta-stadion èn het feit dat het nodige ver spijkerd zou moeten worden aan de be huizing daar, maakten het noodzakelijk dat we naar een ander onderkomen gin gen uitkijken. Ons toekomstige pand ligt uitstekend ten opzichte van de uitvalswe gen en we hebben de beschikking over een mooie grote cxpeditiehal". Voor de medewerkers verbetert er ook het een ten ander. Zo wordt een mooi waslokaal geïnstalleerd en krijgt men de beschik king over een kantine en een ontvangst ruimte. Op dit moment zijn de bouwers nog bezig de laatste hand te leggen aan het nieuwe kantoorpand, dat tegen de bestaande hal is aangebouwd. Op het Bossche bedrijfsterrein vond 13 juni een technische hulpverleningswed strijd van het algemeen brandweerwed- strijdcomité plaats. Op twee nagenoeg gelijke banen kwamen steeds gelijktijdig twee van de in totaal twintig brandweer korpsen in actie. Deze waren afkomstig uit het gehele land, van Groningen tot Limburg. Volgens goed gebruik nam de Heineken brandweer van de Bossche vestiging niet deel aan de wedstrijd. De ze had namelijk -als gastheer- zelf de wedstrijd georganiseerd en het parcours uitgezet, zodat het geen verrassing was op welke plaatsen men slachtoffers van de in scène gezette ramp zou aantreffen. Ook op de wedstrijddag zelf vervulde de Heineken bedrijfsbrandweer onder lei ding van commandant W. van der Luur een belangrijke rol. Zo was de tijdwaar neming in handen van de Heineken brandweerlieden. De gemeenten Kaatsheuvel en Hooge- zand-Sappemeer bleken de opdracht het best vervuld te hebben in de kortst moge lijke tijd. Zij kregen na afloop hun prij zen uit handen van respectievelijk ir. P. Hamers en zijn echtgenote. Aansluitend was er uiteraard gelegenheid om de dag onder het nuttigen van een Heineken- pilsje nog eens na te beschouwen. De Bossche bedrijfsleider reikte in het Hei neken Ontspanningscentrum de eerste prijs uit aan de brandweercommandant van de gemeente Kaatsheuvel. 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 30