kroniek F.W.T. Eerhart en E.H.A.M. van Geffen J.C. Lokker (zie foto) en L. Pijnenborgh PÉpgg HUWELIJK Maastricht A.G.M. Moonen (verkoop "DeRidder") niet mw. F. A J. Berghuys Zoeterwoude mw.T.A. v. Egmond (plaatselijkeadministra tie) met D. Voulgaris mw. C.G.Thoniasse (kantine!pantries) met M. Zondag H. v. Sprang (procestechnologie H.T.B.) metmw. M.A.S. Kamstra F.R. Wassenaar (fysisch laboratorium) met mw. C.E. Koppenaal C.J. Kammenga (planningen werkvoorbe reiding) met mw. G. Versteeg L. Snijders (electrotechnische werkplaats) met mw. J. Lim-Ah-Luan H.J. Broerse (intern transport) met mw. M. Palotz GEBOORTEN Amsterdam Nadia, d.v. H.B.M. Aghrib (bottelarij) Den Bosch Kevin A.W.. z.v. E.G. da Silva (plaatselijke administratie) Fiona E. d.v. mw. E.C.M. van Kaathoven- van Eeuwijk (plaatselijke administratie) Horecagebieden Klazina F, d.v. S.C. Luchtenburg (interne dienst Rotterdam) Leeuwarden Michiel, z.v.Th. Dijkstra (technologische dienst) Rotterdam Jelle B.z.v. C. Meyer (E.T.A.) Zoeterwoude Michael, z.v. W. Rijsdam (verpakken) Dennis C., z.v. D.W. Flaasnoot (energie) Johannes N., z.v. N.G.J. van Doorn k waliteitsdienst) SabrinaC., d.v. F.H.Wittebol (storingsgroep brouwen energie) Yanthe C., d.v. F.C.A. Fritz (opleiding) Denice M., d.v. R. Smits (kelders) Raaj R., z.v. B. Jaggan bottelarij Kim, d.v. F. Bavelaar (onderhoudkantoor) Natascha H.M., d.v. mw. G. Sirk-Gales (personeeldienst staf servicegroepen H.N.B.) Mark H., z.v. W.A. Palm (centrale inkoop machines apparatuur Pike, z.v. F.A. Krabbendam (pro cesautomatisering) Alexandria, d.v. P. Verissimo bottlarij) Annette E., d.v. F.M. Allaart (magazijn intern transport) Eveline, d.v.T. Dos Santos (bottelarij) Nadia, d.v. H.E. Hopman (energie) Belal, z.v. M.A. Kandil (bottelarij) Klara A, d.v. A. Zevenbergen (bottelarij) Amanda, d.v. C.A. Zuijderduijn (bot telarij) Niels, z.v. niw. A. Werring v.d. Hoek pro- duktie bier) Yvonne, d.v. W.F. Devilee (magazijn in tern transport) GESLAAGD Amsterdam Mw. K.M. Dunselman (regionale coör dinatie) voor Management Assistente R.J. de Bruyn brouwenvoor de cursus L.S.B.L.-A PL. Molenkamp (onderhouden storingsgroep) voor de cursus Hydrauliek en Pneumatiek M. Kaan en J.A. Slenders (brouwen) voor Vapro-B theorie Voor de cursus M R-O zijn geslaagd: J. Wanders, G.H. de Groot, A.M. Pieter, C.E.Tan AKiam.A.C. Ruys, J.J. Kooiman, C.G. Arnon, J.L. Spoel, M. Kharbachi, J.C.H. de Bruyn,T. Bokma, J.R. Sint Hill, A. Loor, S.J. Broer, R.J. de Bruyn (allen werkzaam binnen de afdeling brouwen) Den Bosch Dc heren Lokker en Pijnen- borgh, medewerkers van de afdeling brouwen en werkzaam in het siloge bouw, hebben een idee ingediend waar door het mogelijk werd om maissilo's schoon te maken tijdens de normale be- drijfsuren. Tot nu toe kon dit alleen tij dens het weekend, als er geen ontvangst van grondstof plaatsvond. Door een con structiewijziging en bedieningsprogram- mawijziging in het maistransportgebeu- ren behoort het overwerk in het week end voor deze zaak tot het verleden. Den Bosch De heren Van Geffen en Eer hart (werkzaam bij de afdeling brouwen) hebben menig uur gewacht bij reparaties aan pneumatisch bestuurde vlinderklep- pen, welke in het bicrfiltratiesysteem zeer veel voorkomen. Zij hebben gezien Den Bosch l%jA: KiVif (verpakken) A.M. v.d. Bogaert (brouwen) E.H. A.M. v. Geffen (brouwen) J.F.M. Mulders/J.G. v. Kastcrcn verpakken! W.A.O G.L. v.d. Bogaert (bron G.L. v.d. Bogaert (brouwen) HJH .ThStuiver/MW. M inipen brouwi C.J.H. v.d.Wicl/W.N.J.F. Leyten (verpakken) M.J.A.M. KwaksfTD. brouwen en energie) K. AReingoud verpakken) PA. Stuiver verpakken) T.Jv.Tilburg verpakken en opslag) M.J.A.M. Kwaks/Th.W. v.d. Aa (T.D. brouwen en energie) Bunnik WXH.SdT ¥{i^akMf M.A. v. Dijk (werkplaats) W.J.H. Sutet(verpakken) E. Oudenbroek (verpukken) A.H. B-dnn\ng(verpakken) T.B. Visser intern transport) P.CMde Jong (storingsdienst) hoe moeilijk de monteurs de kleppen van een nieuwe zitting voorzagen. Door een veel eenvoudiger constructie ont staat een besparing aan montage- en de montage-uren en daardoor kortere sto ringstijden. Een prima idee, aldus de plaatselijke ideeënbuscommissie, van procesoperators op een technisch vlak.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 26