C.A.Th. van Leeuwen: "Met mensen kunnen omgaan is het allerbelangr Slechts enkele mensen kennen alle namen van de ruim 1.200 Heineken-medewerkers van het Zoeterwoudse kan toorgebouw. Die kennis, aangevuld met de bijbehorende afdelingen en kamernummers, is paraat bij de medewer kers van de postkamer. Vijf maal per dag lopen zij hun ron de, leveren daarbij de door hen gesorteerde post af en ne men nieuwe poststukken mee voor verdere verzending. Cor van Leeuwen is een van hen. Van Leeuwen is nu vier jaar postbode en zegt in een eerste reactie: "Wat voor ons bijna nog belangrijker is dan het kennen van die 1.200 namen, is het kunnen om gaan met zoveel verschillende mensen, nooit chagrijnig zijn en voor iedereen klaarstaan." Geen tijd voor een praatje Voor diegene die wel eens bij de postka mer binnenloopt, is het een bekend tafe reel. Terwijl de postkamermedewerkers hun post sorteren, worden door tijdelij ke krachten voortdurend hardop namen geroependie -zonder vermelding van af deling of kamernummer- op de poststuk ken staan vermeld. De uitzendkrachten die nog niet met alle namen bekend zijn, krijgen zonder omhaal van een van de postbodes direct het bijbehorende ka mernummer als antwoord. In Zoeterwoude wordt de post door vijf vaste postbodes rondgebracht. De uit zendkrachten worden in extra drukke tij den ingezet. "Men denkt vaak dat wij de post alleen rondbrengen en ophalen en dus genoeg tijd hebben om met iedereen een praatje te maken. Maar voor die ron des zijn er vaste tijdstippen en er tussen door moeten we de binnenkomende en uitgaande post sorteren" zo verduide lijkt de heer Van Leeuwen. Om 7.00 uur beginnen twee postbodes met het sorteren per verdieping van alle binnengekomen postAls om 8.15 uur de anderen ook aanwezig zijn, verdeelt ie der zelf de enveloppen over de vleugels en kamers van zijn 'wijk' om daarna zo snel mogelijk te gaan bestellen. Mensen Cor van Leeuwen werkt sinds 1980 bij Heineken. Daarvoor heeft hij. na een opleiding tot ziekenverzorger, gewerkt in een tehuis voor demente bejaarden. "Ik heb altijd graag met mensen ge werkt, maar wilde een baan met iets meer zekerheid voor de toekomst. Ik heb toen bij Heineken gesolliciteerd en ben eerst in de bottelarij en later in de gistkelders gaan werken. Ik had het idee: als ik eerst maar het bedrijf binnen ben, dan komen die mensen later wel.Toen in 1984 die baan van postbode vrijkwam, was ik er meteen bijIk kreeg de kans om weer in direct contact met mensen te gaan werken", aldus de heer Van Leeuwen. Iedere dag weer met zoveel mensen om gaan, geeft volgensVan Leeuwen aan het werk een speciaal karakter. "Wij kunnen het als postbodes niet maken om er met een chagrijnig gezicht bij te lopen. Wij komen op iedere kamer maar heel even binnen en moeten toch met iedereen in contact blijven. Daar komt bij dat de mensen nogal eens met speciale vragen komen. Dus verplaats je je in de rol van wegwijzer of portier. Wij noemen dat de 'HTS', de HeinekenToneel School." Het is niet altijd even gemakkelijk om te gen iedereen te blijven glimlachen, zo blijkt uit de woorden van de postbode. "Soms krijg je verkeerd bezorgde post terug, waar dan met een gekleurde stift heel groot op staat geschreven: 'Dat ben ik niet!'. Natuurlijk maken wij wel eens fouten, zeker als na verhuizingen op een afdeling namen en kamernummers weer veranderd zijn." Ook in zijn vrije tijd begeeft Cor van Leeuwen zich vaak onder de mensen. Regelmatig treedt hij op met nog 32 an dere accordenonisten voor bejaarden en gehandicapten. Zijn tropische vogels, kanaries en Japanse nachtegalen heeft hij voor zichzelf. "Die zeg ik het eerst ge dag als ik thuiskom." Printplaatjes Voor de toekomst ziet hij het alleen maar drukker worden. "Als de medewerkers van de Amsterdamse brouwerij hierheen verhuizen, komen er veel nieuwe namen bij... en die printplaatjes in mijn hoofd beginnen aardig vol te raken. Ik zal meer collega's krijgen, bij ons valt er nu een maal weinig te automatiseren" voorziet hij. "Je hebt geen apparaat dat post haalt, sorteert en rondbrengt tegelijk. Daarom denk ik weieens dat wij onmis baar zijn. Het klinkt misschien wat stoer, maar als wij met de afdeling eens een dagje een bezoek zouden brengen aan een van de andere brouwerijen, wordt het hier een puinhoop." Afsluitend doet hij nog een welgemeend verzoek: "Ik word graag door iedereen gewoon Cor genoemd, dat klinkt pretti ger dan postbode of meneer." 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 23