Een beestenbod op het Weteringplantsoen... Het wordt een beesten boel bij het hoofdkantoor van Heineken in Amster dam. Op dit moment wordt namelijk druk ge werkt aan een 70 meter lange schutting, die om streeks half november om het bouwterrein aan het 2e Weteringplantsoen/ DenTexstraat zal worden geplaatst. Een gewone schutting is echter niet zo fraai. Zeker niet als deze, zoals tegen woordig gebruikelijk is, wordt volgekalkt met leu zen. Daarom werd advies ingewonnen van het Nuts-atelier, waar men sen uit de hele stad teken en schilderlessen kunnen krijgen. Aangezien het Nuts-atelier sinds kort atelierruimte heeft gekre gen in de hoofdstedelijke dierentuin Artis, lag de oplossing voor de hand. Want geïnspireerd door hun nieuwe omgeving hadden de jeugdige Nuts- leerlingen al tal van teke ningen gemaakt. Op de foto twee leer krachten, de heer Gerrit sen en mevrouw Groot, die de kindertekeningen uitwerken op de drie me ter hoge schutting. "Een heel leuke opdracht" zegt mevrouw Groot. "Het is een uitdaging de dieren er zo spontaan mogelijk op te zetten, zoals de kinde ren dat ook hebben ge daan." 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 20