Wandeltocht draait uit op puzzeltocht Sportiviteitsprijs gaat aan neus den Bosch voorbij 3E ZAALVOETBALTOERNOOI VAN VRUMONA 839 wandelaars meldden zich op zaterdag 4 j uli bij het Hei- neken Ontspannings Centrum om zich in te schrijven voor de jaarlijkse wandeltocht in de omgeving van Den Bosch Als vanouds lag de organisa tie van dit evenement in han den van Wandelsportvereni ging Heineken Den Bosch. Het ontspanningscentrum was door de afdeling reclame service ingericht met luifel- stands, terwijl Heineken- vlaggen en een start- en fi- nishdoek bij het wandelpar- cours aangaven wie de spon sor van deze wandeltocht is. Voor sommige wandelaars die voor de 40 of 50 kilometer hadden gekozenhad de wan deltocht ook het karakter van een puzzeltocht. Onbeken den (grappemakers of souve nirjagers hadden namelijk in de Loonse en Drunense duinen een aantal bewegwij zeringsborden weggehaald. Wie het in het ontspannings centrum uitgereikte route kaartje inmiddels had wegge gooid, voelde zich dus enigs zins het bos ingestuurd. Net als voorgaande jaren was de Heineken wandeltocht in ieder geval een goede oefe ning voor de vierdaagsen van Apeldoorn en Nijmegen. Na de openingswoorden van de heer A. de Jonge, voorzit ter van de personeelsvereni ging van Vrumona, ging op 13 juni het derde Vrumona- zaalvoetbaltoernooi van start met de wedstrijd Den Bosch- Bunnik. Later bleek dat voor deze teams een hoofdrol was weggelegd. Met dezelfde scheidsrechters als vorig jaar werd een prima zaalvoetbal sfeer gecreëerd. Bovendien gaven zijzonder dat de deel nemende teams dit wisten, punten voor de zogenoemde fair-play cup. Lange tijd heeft Den Bosch dit klassement aangevoerd. Helaas voor hen was in de laatste wedstrijd de discipline iets verslapt, waar- doorVrumona met de eer ging strijken in dit sportivi- teitsklassement. Zoals het volgende eindresultaat toont, gingen de Bosschenaren niet met lege handen naar huis. Eerste werd Den Bosch met 8 punten uit 5 wedstrijden (en een doelsaldo van 12-7). De tweede plaats was voor Zoe- terwoude met 7 wedstrijd- punten en een doelsaldo van 21-9. Derde werd Rotterdam met 7 punten en een doelsal do van 15-5. Amsterdam en Zoetermeer hadden even veel punten, maar Amster dam had een beter doelsaldo. Bunnik tenslotte, zonder enig wedstrijdpunt, stond op de laatste plaats. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 10