Pittige start voor Amstel 1870 "De voorverkoop van Amstel 1870 aan de groothandel en detailhandel is zeer succesvol ge weest .Twee maanden na de introductie hadden we in het thuisverbruikkanaal al 35 procent van de omzet bereikt die we voor het eerste jaar hebben 'gepland'", aldus een enthousiaste Amstel product-manager P. Vogelsang. Ook in de horeca verliep de introductie boven verwachting. Na de presenta tie van Amstel 1870 op de ho- reca-vakbeurs Horecava af gelopen januari werden de eerste 1870's in maart in het land getapt. De winkelier moest nog even wachten op de six-packs. "De café's en andere horeca bedrijven waren bedoeld als een soort proeflokaal. De groothandels en detaillisten zijn we iets later gaan bezoe ken en bij maar liefst 85 pro cent van de winkels hadden we direct succes." De consu ment heeft vanaf 30 maart het nieuwe pittige pilsje in de winkel kunnen kopenEn het heeft er alle schijn van dat het daadwerkelijk bij de echte bierdrinker is aangeslagen. De heer Vogelzang: "Uit de meting die wij na een maand hebben laten houden, blijkt dat de bekendheid enorm is toegenomen. En daar blijft het gelukkig niet bij. Steeds meer mensen zie je met hun zoveelste 'six-pack' naar huis gaan. "Voor Amstel 1870 be looft het in ieder geval een goede zomer te worden. Sinds enkele weken is het extra oppassen op de vaderlandse wegen. De Osborne-stier raast door het land. Bij de firma Damco Transport is de zevende vrachtwagen met reclame voor één van de GWN-pro- dukten in gebruik genomen. Na Coebergh, Bokma en Hoppe is het nu de beurt aan Osborne om het uiterlijk van een vrachtwagen op te sieren. De Osborne-stier prijkt levensgroot op de felgele zeilen. U zult hem zeker zien rijden. 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 8