A.H.Heineken 45 jaar bij Heineken Personeelsblad van Heineken 2 Inhoud en colofon 3 Shires krijgen levende mascotte 4 Heineken Bouwbureau dertig jaar actief 7 Nieuwe moutstof- afzuiging ZAVou 9 Heineken schenkt computer-leslokalen 10 Niet-actieven tochten weer groot succes 12 Heineken en het communicatie-tijdperk 14 Verenigingsactiviteiten: 16 Internationaal EBC- congres vanuit Zoeterwoude georganiseerd 17 Spaanse brouwerijen 18 Eén uit 6-duizend: 19 Ideeënbus 20 Jubileum en afscheid 22 Kroniek 23 Nieuwe cursusbrochure 24 Proost 26 Vatvaria 48'® Maandag 1 juni was het 45 jaar geleden dat de ■Ni heerA.H. Heineken in dienst trad van Heineken li# N.V. Een dienstperiode van 45 jaar bij dezelfde firma komt niet vaak voor. Slechts één medewerker, de heer R.W.J. Lassche, werkzaam bij drankenhandel Din- kel en Regge te Almelo, is een paar maanden langer in dienst bij Heineken. Een vijfenveertig jarig dienstver band is niet een "officieel" jubileum, zodat er normaal ge sproken geen aandacht aan besteed wordt. De heer Hei- Heineken werd desalniettemin vanwege het unieke van deze gebeurtenis verrast met een taart in de vorm van een bierfles. Wasbeurt na verbouwing Amstel 1870 in thuisver- bruik; Osborne-vrachtauto voetbal, bowling, hockey en sportvissen vernieuwd J. van Gog uit Den Bosch CTV Redactie: Hella Schoonveld hoofdredactrice) Yvonne van Stek-Sanders Arthur Schiphorst Redactiecommissie: Drs. A.C. Redelé R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Mr. H. Schaap Ir. J.B.R. Schwietert Drs. M.M.J. Valens Correspondenten: Arnhem: G.W. Westenberg Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Emmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Rotterdam: M. van Woerden Zoetermeer: Mw.Y.C.M. Peeters Zoeterwoude: Mw. B.F. Valdink Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257. 38e jaargang nr. 6 Juni 1987 Verschijnt 12 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814288 Bij de voorpagina Het Leidseplein op een schaars zonnig moment. Na een goed voorjaar is het wachten op de zomer. Bij de achterpagina Een van de eerste vrachtwa gens die garage Nefkens uit Amersfoort aan Heineken heeft geleverd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 2