Amsterdam R.J. de Waard (brands design) met mw. P. Beekman Mw. M.A. Pol (reclameservice en ver koopbevordering) met J.C. Nab Bunnik A. Visser verkoop horeca) met mw. C.H. Oudshoorn Den Bosch R.F.D. v.d. Broek (Verpakken) met mw. P.M.A. Hermsen. Horecagebieden E.A. Duijn (verkoop, West-Brabant/Zee- land) met mw. J. Barentsen V.S.M. Sturkenboom (verkoop, Gronin gen/Friesland/Drente) met mw. A.T. Portier Rotterdam R.F.L. van Iterson (exportinformatise ring) met mw. D.M.J, v.d. Weyden Zoeterwoude Mw. M.C. Habraken (kantine/pantries) metW.A.M. Goddijn Fl.G.J. Weiten (proces research gist) met mw. H.JHalbertsma Mw. R.A. den Dubbelden (informatise ring HTB) met J.H. van Selm Amsterdam Khadija, d.v. A. El Hani (bottelarij) Sandy G., d.v. R.P. Kolle (exportinfor matisering) Mark R., z.v. R. Marijnen (export Euro- pa) Jolanda E., d.v. J.J. van Kleef (planning control export) Bunnik Jantje, z.v. M. Diepeveen verpakken Fadoua, d.v.T. Chakir (verpakken) Stephanie A.,d.v. A.A.M. Postma Vru- mona informatie automatisering) Den Bosch Roel, z.v. H.M. Saegaert (Intern Trans port) Martin, z.v. M.J.F. Martens (Verpakken) Michiel P.,z.v. B.J. den Hollander Tech nische Dienst) JudithG.A., d.v. H.E.M. Huibertse (In tern Transport) Wim, z.v. G.J. Steijven Brouwen Mandy, d.v. M.J. van Beers Brouwen Horecagebieden Gerrit M., z.v. mw. H.J.F. Grolleman- Ingwersen Groningen/Friesland/Drente) Mandy C., d.v. G.B.M. ten Voorde (ver koop, Gelderland/Overijssel) Zoeterwoude Jim, z.v. M.E. de Vet (cost eng. en project planning HTB) MyrteM.L., d.v. M.L. v.d. Plas (techniek ass. werkmijen) Amsterdam Mw. I.Y. de Jong (concern E.F.I.) voor Tekstverwerking IBM-visietekst. Mw. M. de la Cour (export) en de dames M. ten Bosch en G.C.E. de Vries (con cern marketing) voor N1MA-A. Bunnik N.A. de Bruyn (verpakken) voor Hoofd Brandwacht. A. Miedema, E. Oudenbroek en J.T.L.M. Aalmans (verpakken) voor Be- drijfshygiëne. Den Bosch Voor diploma Meet- en Regeltechniek: M.I.M. Keizer (CentraalMagazijn)D. Kouwenberg (Mechanische Werkplaats) voor cursus Klimaatbeheersing A. Horecagebieden S.M. Zwanenburg (verkoop, Den Haag) voor NIMA-A. Rotterdam H.G. van Wijk en H. Rumpt (ETA) voor Scheepvaart vervoer en expeditie. Zoetermeer F.R. Elderhorst (technischediëtist) voor de cursus Konditiebewaking van kogel en rollagers d.m.v. de SPM-schokpuls- methode. Zoeterwoude Voor de cursus Bedrijfshygiëne: de he ren R.J. v.d. Bogaard, G.H. v.d. Heuvel, P.E. Hugenholtz, A.J. van Nierop, J.C.M. van Veen, H.J. Smit en J.P. van Kempen (allen: verpakken)-, M.C. Diep- grond, J.J. Freke, J.W. Massee,H.J. Me- dik, L.R. Nurse, R.A. Udo, B. van Zon, L. Hyman, G.J. v.d. Maas en G.P. van Loenen (allen: brouwen). Voor het EHBO-diploma: de heren A. v.d. Bent, R.A. Droog, I. Ramdas, C.P. Rietveld, P.C. v.d. Steen, B.L. Verberg, R. vanWestrienen en J.A. Zoetemelk (allen: intern transport R.S.M. de Best, R.J. v.d. Bogaard, P. Buisman, F.H. v.d. Heuvel, A.M. van Houten, P.E. Hugenholtz, R.M. Jalink, J.C.M. van Veen en B. Viele (allen: ver pakken,BBoreel (bedrijfskantine)Ch. Bos, N.G.M. Duijn, Ph. Hijman, A. Kooij, A. Noorbeek, W.J. Schaap en P. Struiksma (brouwen), J.C. Buizen (meet- en regelwerkplaats)C.A.M. Duiven voorden (onderhoud brouwen en ener gie),!/. Rozema (onderhoud verpakken/ MIT), J. van Puffelen (elektro) en J.W.M. Steenbergen (centrale werk plaats). Amsterdam Mw. E. de Zwart (regionale coördinatie Europa) W. van Esveld (export fris) Horecagebieden J.H. Koetsier (HTS, Rotterdam) Mw. P. Scholman-van Lankeren (admini stratie, secretariaat, Rotterdam) Mw. H.J.F. Grolleman-Ingwersen (Gro ningen/ Friesland/ Drente Rotterdam Mw. C.L.H. Braams-de Jonge (ETA) Mw. H.G. Hoogervorst (ETA) Zoeterwoude Mw. ir. M.G. Kortekaas personeelsza ken staf- servicegroepen HNB) Mw. B.L. Grasma-Hanneman (centrale kwaliteitscontrole lab) INDONESIË Per 1 mei keerde de heer V.E. Pelsmaeker definitief terug uit Indonesië waar hij sinds maart 1983 werkzaam was alsTech- nicalTraining Consultant. FRANKRIJK Mevrouw M. M. G. Horensma werd uit gezonden naar Francaise de Brasserie in Parijs waar zij per 1 mei is aangesteld als Product Manager "33". ZAÏRE De heer J.H. Lonsain is 18 juni met zijn echtgenote vertrokken naar Mbandaka. Zijn nieuwe functie daar is Chef Contro le Technologique. BRAZZAVILLE De heer./, de Vos is op 17 juni vertrokken naar Congo Brazzaville als Chef Entre- tien. Zijn gezin volgt hem binnenkort. Voorheen was de heer de Vos werkzaam in Boma (Zaïre). T)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 22