J. de Vries A.J. Verrijzer C.P.A. van Rijn fllP® Rotterdam- Op4 juni vierde de heer J. deVries, verge ef Sa» ze^ van vrouw en dochter zijn 25-jarig jubileum in de kffiisP Raadskelder van het Heineken Verkoopkantoor te Rotterdam. Als eerste spreker prees de heer J. van Bree, be drijfsleider van de concerndrankenhandel Havenstad, de inzet en collegialiteit van de heer deVries. Namens de collega's werd een stereo radio cassetterecorder aangeboden. De heer B. La- cor, hoofd Physieke Distributie in het horecagebied Rotter dam, zei dat de heer deVries in hart en nieren een vertegen woordiger was. De heer Ch. Corver, landelijk verkoopleider thuisverbruik, liet in een aantal spreuken op bijzonder ludieke wijze de carrière van de heer deVries de revue passeren. Be gonnen als route-verkoper bij 7-Up in Den Haag en vervolgens 20 jaar als vertegenwoordiger thuisverbruik bij Vrumona wer den heel wat oude herinneringen opgehaald. Ook het laatste jaar als horecavertegenwoordiger van Havenstad werd niet ver geten. De heer deVries dankte de sprekers voor de vriendelijke woorden, waarbij hij vooral de zeer nauwe band aanhaalde, die er bestaat bij het verkoopteam, getuige de aanwezigheid van al le oud-collega's uit de 7-Up en Vrumona periode en uiteraard zijn huidige collega's uit het horecagebied Rotterdam. 4jja I Op 22 mei 1987 werd het 40-jarig jubileum gevierd van de heer A.J. Verrijzer. De heer Verrijzer is werkzaam ■ar bij drankengroothandel De Vlicger-Verdonk in Mid delburg. De receptie vond plaats in Hotel Terminus in Goes. Nadat de jubilaris was toegesproken door de heer C.H.J. van de Kroon, die de loopbaan van de heer Verrijzer schilderde, speldde de heer K.B. Meyboom hem de gouden speld met dia mant op. Het cadeau onder couvert werd namens alle mede werkers van HorecagebicdWest-Brabant/Zeeland aangeboden door de heer M.J. Zwemer. Alvorens het officiële gedeelte werd afgerond, reikte de heer A. Oostra "Pieter Pils" met de oorkonde uit aan de heer Verrijzer. Tenslotte dankte de heer Verrijzer de aanwezigen en werd de receptie informeel voortge zet. De heer en mevrouw Verrijzer mochten een groot aantal bloemstukken in ontvangst nemen. iFJiP Op 5 juni vierde de heer C.P.A. van Rijn. Regional jr B»| Engineering Manager Europa bij HeinekenTechnisch LÜ Beheer, zijn 25-jarig jubileum. In de Van Swietenka- mer werden hij en zijn gezin ontvangen door o.a. de heer C. Scheltema, Manager H.T.B., die, na een korte toespraak, de zilveren jubileumspeld uitreikte. Er ontstond nogal wat verwar ring, toen de receptie in de Ontvangstruimte werd aangevan gen terwijl de heer Van Rijn nog in de Van Swietenkamer zat. Het bleek al gauw dat de collega's van de jubilaris dit "complot" hadden gesmeed, daarbij zinspelend op de druk bezette agen da van de jubilaris. Nadat hij uiteindelijk was binnengetreden, speelde zich een bont spektakel af, met o.a. toespraken door de heren Leeuwenburg, Rijven (in voetbaltenue) en Slof, een massaal gezongen lied in 4 talen, dia's, cadeaus, etc. De van Kees van Rijn bekende gewoontes werden hierbij op cabaretes ke wijze gehekeld, dit tot plezier van de vele aanwezige HTB- medewerkers. In zijn dankwoord sloeg de jubilaris echter be kwaam terug, met enkele rake grappen over de vele collega's met wie hij in de afgelopen 25 jaar had samengewerkt. Hierna bleef men nog lang, in een uitstekende stemming, bijeen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 21