Grootscheepse operatie in Spanje In Span j e is een grootscheepse operatie aan de gang om de voor ca 40% beslae lcg[ °p de projectca- vier El Aguila brouwenjen, waann Heineken een meerder- F heidsbelang heeft, te renoveren en, in sommige gevallen, uit te breiden. De vier Spaanse brouwerijen zijn gevestigd in Valencia, Madrid, Zaragossa en Cordoba. In alle vestigin gen wordt druk gewerkt aan het vernieuwingsproces. C, 2 *i u it* i o o paciteit van H.T.B. Voor de brouwerij in Valencia is de eerste fase van de renovatie en uitbreiding bijna afgerond. Daar zijn de bestaande brouw huizen in fases vernieuwd en in capaci teit met 15% vergroot. Ook worden de brouwhuizen geautomatiseerdEr wordt een nieuwe vergisting/lagerkelder ge bouwd waarin apollotanks geplaatst kun nen worden die een capaciteit hebben van 5000 hectoliter per tank. Dat is de zelfde capaciteit als de apollotanks in Zoeterwoude. Het bestaande bottelarij gebouw wordt volledig vernieuwd. Naast renovatie van bestaande lijnen wordt er ook een nieuwe, gecombineer de flessen/bliklijn met een capaciteit van 40.000 flessen en 50.(XX) blikjes per uur in het bottelarijgebouw opgenomen. Op deze nieuwe lijn zal vanaf 1988 Heineken bier worden gebotteld. Behalve de reno vaties en uitbreidingen wordt vanaf 1988 ook een nieuwe waterbehandelingsin stallatie in bedrijf genomen. operatie zijn vele medewerkers van Hei- nekenTechnisch Beheer in Zoeterwoude betrokken. Zes medewerkers van H.T.B. zijn tijdelijk gedetacheerd in Spanje voor het begeleiden van de mon tage en training van het personeel. Dat het een grootscheepse operatie is blijkt uit het gegeven dat het Spanje project Voor de brouwerijen in Zaragossa, Ma drid en Cordoba gebeurt de vernieuwing op vrijwel gelijke wijze, uiteraard aange past aan de plaatselijke behoeften. Met de renovatie en uitbreiding van de Spaanse brouwerijen is een investering van ca. 500 miljoen gemoeid. Bij deze De bouw van een nieuwe vergisting/lagerkelder waarin apollotanks geplaatst kunnen worden 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 17