HVZ 2, het tweede elftal van de voetbalvereniging Heineken Zoeterwoude, zoekt een scheidsrechter voor het leiden van de thuis wedstrijden. Deze worden zaterdags in de middag ge speeldop het terrein van de Zoeterwoudse brouwerij. Scheidsrechters of sportie ve medewerkers die hier voor willen worden opge leid, kunnen bij belangstel ling contact opnemen met de heer Goedhart in Zoeter woude, toestel 4964. De leden van het Bokma-bowlingteam juichen omdat ze weten dat ze kampioen zijn geworden bij de Leeuwarder Bedrijfs Bowlingcompetitie. In totaal namen 18 bedrijven deel aan deze com petitie. Bovendien werd de Bokma-ploeg ook periodekampioen. Het is de tweede keer dat Bokma zich kampioen bedrijfsbowlen mag noemen. Op de foto van links naar rechts: De heren P. Peul, D. Wijbenga, N. Elzinga en R. van Asperen en mevrouw R. Brik. Acht teams hadden zich opgegeven voor de jaarlijkse(voetbal)- sportweek die het bestuur van de Zoeterwoudse voetbal club HVZ had georganiseerd. En omdat alle teams bestonden uit Heineken-me- dewerkers, die voor een groot deel in ploegendiensten werken, was het een he le puzzel een rooster op te stellen dat ie dereen schikte. Maar het HVZ-bestuur wist alle stukjes op zijn plaats te leggen zodat een vlot toernooi kon worden afge werkt. Onder leiding van de Heineken-scheids- rechters W. Dierijck, W. Spruit en J. Bakker en enige scheidsrechters uit Al phen en Leiden kwamen op de grasmat de volgende ploegen in actie: Admini stratie, Intern transport-ploeg 4, Verpak- ken-ploeg 1,2 en 3, Bottelarij-ploeg 3 en HVZ 1 en 2. Met name in het begin van het toernooi wisten de gelegenheidsteams zich goed te weren. Het Administratie-elftal wist bijvoor beeld eenmaal de keeper van HVZ 2 te passeren, terwijl men dat niet met een te gendoelpunt beantwoordde. Uiteinde lijk bleken de goed op elkaar ingespeel de ploegen van HVZ 1 en 2 toch de sterk- sten van de Zoeterwoudse sportweek. Zij stonden dan ook in de finale op 16 mei. Onder de prima leiding van de scheidsrechter Jan Otto uit Leiden werd een sportieve finale wedstrijd gespeeld, waarbij weinig viel te merken van de ri valiteit die tussen de twee ploegen heerst. Ondanks een goal van BobVerdonck van HVZ 2, wist het le elftal via doelpunten van Marcel de Schepper en Leen van Ditmar de hoogste score te behalen. De drie andere bekers gingen achtereen volgens naar HVZ 2, Verpakken 1 en Ad ministratie. Een actiemoment tijdens het toernooi 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 14