Den Bosch Zoeterwoude/Zoeternieer/Rotterdam ner mevrouw M.E. van Ee- kert namens de bedrijfslei ding aanwezig terwijl op de derde dag bedijfsleiderP. Ha mers de avond bijwoonde. vogelreservaten. De lunch werd bij terugkomst gebruikt bij het Avifauna. Om de spijs vertering een handje te hel pen, werd een gezonde wan deling gemaakt door het vo gelpark. Ondanks de niet al te beste weersomstandighe den was de belangstelling voor het park groot. Aan het einde van de middag werd koers gezet naar Vlijmen. In Hotel Prinsen ging men na een aperitief aan tafel voor het diner. Een organist zorg de voor een sfeervolle muzi kale omlijsting. Op de eerste twee dagen was tijdens het di- Op 18,20en 21 mei hebben in totaal vijfhonderd oud-Hei- neken medewerkers en ge pensioneerden hun jaarlijkse dagtocht gemaakt. Vele bus sen, op de laatste dag verge zeld door een rolstoelbusje, vertrokken vanuit het Bra bantse richting Avifauna in Alphen aan de Rijn. Daar aangekomen werd op de boot gestapt voor een rondvaart via de Oude Rijn naar het Brasemermeer. Onder het ge not van koffie en gebak werd de deelnemers veel verteld over het natuurgebied van de Brasemermeer met zijn grote Voor het eerst in de historie van de Niet AktievenTocht is deze traditionele reis door de personeelsverenigingen van Zoeterwoude en Zoeter- meer, wegens het grote aantal deelnemers, verdeeld over twee dagen. Op 11 en 18 mei 1987 namen respectievelijk 258 en 240 gepensioneerden en oud-medewerkers deel aan een bezoek aan West- Friesland. De gehele dag stonden de ac tiviteiten in het teken van oud-hollandse en vooral West-Friese bezienswaardig heden en tradities. Bij afslag kon er worden gekocht op de oudste groenteveiling van Ne derland, in Broek op Langen- dijk. Dit veilinggebouw, waar vroeger dagelijks de ladingen van enige honderden schepen werden geveild, is nu een mu seumveiling waar een paar scheepsladingen per dag door de veilingmeester van de hand worden gedaan. Een zak sinaasappelen, een bosje rabarber en een plantje; ze vonden allemaal een nieuwe eigenaar. In Opmeer werd na een aperi tief de lunch gebruikt. Het verleden werd ook hier met allerlei oud-hollandse gezel schapsspelen weer heel even actueel. Houten kegels, schij ven en hamerspelen deden de deelnemers weer aan vroeger tijden denken. De avond stond bol van de folklore. Een dansgroep met muziek, een conférencier, klederdrachten en een diner met produkten van de veiling uit Broek op Langendijk. Voor de gepensioneerden en oud-medewerkers was het een dagje West-Friesland in optima forma. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 11