Amsterdam/Bunnik Onder grote belangstelling zijn in de maan den mei en juni de jaarlijkse dagen voor ge pensioneerden en oud-medewerkers van de Heineken en Amstel-brouwerijen, Vrumo- naen GWN gehouden. Ruim 1800mensen namen deel aan de trips die voerden naar West-Friesland voor de mensen uit Zoeter- woude, Zoetermeer en Rotterdam, naar het natuurgebied van de Brasemermeer voor de Bosschenaren en naar België voor de geïnteresseerden uit Amsterdam en Bun- nik. Al waren de weergoden niet altijd even goed gestemd, de sfeer onder de enthousias te deelnemers was als gewoonlijk weer op perbest. Oordeelt u zelf. Slecht weer zal de pret niet drukken Traditiegetrouw komt de grootste groep gepensioneer den en oud-medewerkers uit Amsterdam en Bunnik. Op 10, 11 en 12 juni namen er in totaal achthonderd mensen deel aan de reis naar het Ne derlands-Belgisch grensge bied. Het werd voor de deel nemers een gezellige dag met voor ieder veel keuzemoge lijkheden. De eerste busstop werd voor een kopje koffie gemaakt in het Brabantse Woudrichem. Op de boven verdieping van restaurant 't Kruythuis is het Visserij-Mu seum gevestigd, waar een beeld wordt gegeven van de historie van de visserij op de rivierenVoor het middagpro gramma vertrokken de bus sen richting grens. In Baarle- Hertog/Nassau werd op het landgoed Schaluinen de lunch gebruikt. Hierna kon den de deelnemers kiezen uit verschillende bestemmingen Velen vertrokken met de bus naarTurnhout en kwamen te rug met Belgische bonbons en voordelige sigaretten. In bierproeflokaal 't Brouwers huis in Baarle-Hertog/Na- ssau keurden weer anderen verschillende van de 500 daar verzamelde soorten bier. Zij lieten zich het bier smaken in combinatie met Trappisten kaas en hesp (boerenham). Een bezoek aan Distilleerde rij Fred van Zuidam behoor de ook tot de mogelijkheden In deze distilleerderij worden de jenevers nog op ambachte lijke wijze gestookt door de patroon. Velen bleven op Schaluinen om daar onder lei ding van een boswachter een stevige wandeling te maken. Ook bestond de mogelijk heid om de aloude sport van het kruisboogschieten te beoefenen of onder elkaar de strijd aan te binden op de bowlingbaan. Aperitief en 'di ner-dansant' werden ook op Schaluinen gebruikt.Tijdens de koffie, na afloop van het diner, zorgde een boerenka- pel voor de muzikale omlij sting. Het orkest 'blies de af tocht' van de gepensioneer den en oud-medewerkers die daarop huiswaarts keerden. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 10