De etalage. Heineken in Moskou Van 6 tot en met 15 april was Heineken met een bruin café in de Sovjet hoofd stad. In Moskou werd een Nederland se tentoonstelling gehouden voor Han del en Industrie. Meer dan 170 Neder landse bedrijven namen deel aan deze tentoonstelling, die zeven jaar geleden voor de eerste keer werd gehouden. In de Heinekenstand was een uitgebreide presentatie te zien van het Bouwbu reau van HeinekenHeineken levert in de Sovjet-Unie bier aan de toeristen hotels en -winkels en heeft daarnaast enige Heineken bars gebouwd in de In- tourist hotels. Tijdens de tentoonstelling, die 's och tends geopend was voor de vakhandel terwijl 's middags het publiek een kijk je kon nemen, werd door de heer G. van Schaik en de heer B.A. Tchanturija, directeur van Goskomin- tourist (het staatsbureau voor toeris me), een overeenkomst ondertekend voor de levering van Heineken bier, ge distilleerd en frisdranken uit ons con cernassortiment aan Intourist Hotels. De ondertekening van de overeenkomst voor de levering van Heineken bier, ge distilleerd en frisdranken. Op de foto de heer W.J.A. van Ingen (bouwbureau) de heer Tchanturija van Goskomintourist en de heer Van Schaik. Veel Russen verdrongen zich voor de etalage van de produkten van ons bedrijf.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 9