Heineken-stand: de meest gefotografeerde op beurs in Japan Op deze foto ziet u van links naar rech ts landbouwattaché van Nederland in Ja pande heer Timmermans (met bril), de brouwmeester de heer J. Loeff, de heer D.S. Enters de man die Heineken in Ja pan vertegenwoordigt en rechts van hem de Nederlandse ambassadeur in Japan, de heer H.Ch. Postumus Meyjes met naast hem zijn vrouw. Begin maart werd in Japan de Foodex gehouden, een jaarlijkse beurs die te vergelijken valt met de Horecava in Nederland. Voor het eerst was, als on derdeel van de Heineken stand, café De Duif (een bruine kroeg) in Japan te zienEen dergelijk café kent men in Ja pan niet. De reacties van het publiek waren zeer enthousiast: de bruine kroeg werd waarschijnlijk het meest gefotografeerde onderwerp van de he le beurs. Resultaat was dan ook dat naar aanleiding van de tentoonstelling het Bouwbureau veel aanvragen kreeg van Japanse horeca-exploitanten die een dergelijk café willen nabouwen. De Heinekenstand werd, naast de he ren H. van Hoogdalem en J. Feikema van de Reclamesen'icedienst, bemand door Japanse gastheren en -vrouwen. Onder leiding van cle marketing manager K. Nakata van de Kirin brouwerij werd elke morgen op typisch Japanse wijze een motiverende werkbespreking gehouden. 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 8