Proef met Van Vollenhoven's Stout op fust Vanvollenhoven's Aangenaam. ^KuTESSng 2 1 nuookopfust. MO°eounavMC. TBPIiWIMJ "VanVollenhoven's Aangenaam" is de in het oog springende tekst van een ta felkaartje met daarop de afbeelding van een Van Vollenhoven's Stout bierglas dat onder de tapkraan wordt volgeschonken. Dit visitekaartje van het door Heine ken gebrouwen Stout kunt u nog tot eind juni aantreffen in 90 horecabedrij ven in Nederland. Na 35 jaar van afwe zigheid is het donker en bitter bier weer getapt te bestellen. De deelne mende ondernemingen, een tiental per horecagebied, zijn voor de proefperio de speciaal geselecteerd. Het Stout bier komt van oorsprong uit Ierland en wordt sinds 1733 in Neder land gebrouwen. In dat jaar kreeg Jeroen van den Bosch de rechten om het speciale bier in zijn Amsterdamse brouwerij "De Gekroonde Valk" te gaan maken. Het Stout is een traditioneel gebrou wen laaggistend en donker bier en be hoort met zijn 6,5 procent volume alco hol tot de categorie "extra zwaar bier" De Heineken Brouwerij heeft de pro- duktie van het stout bier in 1941 over genomen van de Van Vollenhoven's Bierbrouwerij. Sindsdien is het Stout in flessen te koop en gedurende de proef dus ook in fusten van 30 liter. De klant krijgt het speciale bier geser veerd in de originele Van Vollenhoven's Stout bierglazen, compleet met de af beelding van de Gekroonde Valk. Aan het eind van de proefperiode zal de deelnemende ondernemers worden gevraagd naar hun ervaringen en zal worden bekeken of Van Vollenhoven's Stout ook in de toekomst in den lande blijvend kan worden getapt. Als aandenken aan de doop kregen de ge nodigden enige geel/witte tulpen aange boden. Geen echte, want daarvan zijn er nog niet voldoende, maar van marse pein. In z'n toespraak tot de genodigden ver telde de heer Heineken dat de Heine ken tulp ontstaan is door een speling van de natuur. De heer Reus ontdekte i in de zeventiger jaren in een veld met witte tulpen een gele tulp met een witte kraag. Het vermenigvuldigen van een tulp gaat betrekkelijk langzaam. Pas in het midden van de negentiger jaren zal de Heineken tulp in grote hoeveelhe- den beschikbaar zijn. Op sommige tulpen in het Zocter- woudse perkje is een kleine rode vlek te zien. Daarvan merkte de heer Hei neken droogjes op dat de natuur blijk baar zelfs zover gaat om de rode Heine ken ster te imiteren. Voor de belang stellende tuin- en bloemenliefhebber: De Heineken tulp is voortgekomen uit j de witte Pax tulp en is barnsteengeel met een geveerde brede vlam op een grijsblauwe tot grijs getekende crème witte ondergrond. Helaas nog niet in de handel verkrijgbaar. U zult nog een aantal jaartjes moeten wachten voor dat u ook thuis een perkje Heineken tulpen kunt planten. De kweker van de tulp, de heer B. Rein en de heer Heineken heffen samen het glas op de doop.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 5