Ontspanning na sportmanifestatie Opnieuw Nederlandse winnaar in Amstel Gold Race The Ambassadors brengen toehoorders 'in the mood' Jaarlijks treffen de studenten van de diverse universi teiten elkaar in de sportmanifestatie 'Interac'. Dit jaar vond de ontmoeting plaats in Leiden. In en rond om deze plaats werden de circa dertig verschillende sporten afgewerkt. Natuurlijk moet er tijdens zo'n evenement ook een moment van ontspanning zijn. Ontspannen, contacten leggen en genieten van arties ten, dat kon bij het hoofdfeest in de Leidse Menkenhal. Drankenhandel Lafeber had ervoor gezorgd dat op 13 plaatsen in deze met Amstel vlaggen versierde hal dran ken uit het concemassortiment te verkrijgen waren. En voor de liefhebbers van een extra pittige pils, was er een luifelstand van Amstel 1870. Met een grote boog gooide Joop Zoetemelk zijn over winningsboeket naar mevrouw Krott, de echtgenote van onze Amstelwielerploeg-ploegleider. Waren de vele toeschouwers al laaiend enthousiast over de voorsprong van good-old Joop in de slotfase van de Amstel Gold Race, het echtpaar Krott kon zich hele maal geen mooiere winnaar bedenken. Als wielren- liefhebbers gunden zij hem uiteraard deze overwin ning. Een overwinning die als enige nog ontbrak op J oops indrukwekkende zegelijst. Vooral echter waren zij blij omdat Zoetemelk een van de eerste jonge ta lentvolle renners was die Krott destijds als Amstel- ploegleider onder zijn hoede heeft genomen. Zoetemelks overwinning vormde een fraai slot van deze 22e Amstel Gold Race, die een enorm aantal toeschouwers op de been bracht. Het schitterende weer droeg er zeker toe bij dat langs de hele route naar schatting een half miljoen belangstellenden op het evenement afkwamen. Voor het eerst stond er bij de finish in Meerssen een gastentent opgesteld. Hier werden onder meer burgemeesters van de ge meentes langs de routewielerot'ficials, horecarelaties en andere genodigden ontvangen. Door middel van televisiemonitoren in de tent konden de gasten het verloop van de wielerkoers volgenIn deze tent kreeg Joop Zoetemelk, nadat hij bij zijn aankomst al gehul digd was door de algemeen directeur van Heineken Nederland, A. Oostra, later ook van het hoofd ho- recagebied Limburg R A.M. Janssen gelukwen sen en een kristallen bierpul aangeboden. Voor het eerst traden onlangs 'The Ambassadors' op in ons land. Dit orkest is de band van de Amerikaanse luchtmacht in Europa en kan worden beschouwd als de opvolger van de legendarische Glenn Miller-band. Met de muziek in Glenn Miller-stijl brachtenThe Am bassadors tijdens het Bevrijdingsbal op 5 mei in de Leidse Stadsgehoorzaal en op 6 mei in de Rotterdam se Harbour Jazzclub vele danslustigen op de vloer. Heineken zorgde onder meer voor vervaardiging van affiches. Bovendien werd de twaalf man sterke forma tie ontvangen op de Amsterdamse brouwerij. Daar kregen alle leden van The Ambassadors als herinnering aan hun bezoek een Heineken-pul aangeboden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 28