Laatste seizoen van Amstel wielerploeg De Amstelploeg in de huidige samenstelling Aan het eind van het wieierseizoen zal Amstel de sponsoring van de gelijkna mige wielerploeg beëindigen. Hiertoe is besloten omdat het in de laatste jaren uit publicitair oogpunt steeds minder aantrekkelijk is geworden een ama- teurploeg te sponsoren. Gastrennersvereniging In Nederland kennen we verschillende typen amateur-wielerploegen. Een daarvan is een zogenoemde 'gastren nersvereniging': een ploeg van ama teurwielrenners, die wordt gespon sord. De Amstel wielerploeg is zo'n gastrennersvereniging. Door ontwik kelingen binnen de Koninklijke Neder- landsche Wielren Unie is het fenomeen gastrennersvereniging in Nederland onder druk komen te staan. Dit komt onder andere door de nieuwe opzet van de nationale selectie. talent geweest. Circa 60 bekende prof wielrenners hebben deel uitgemaakt van de Amstel ploeg, zoals Fedor den Hertog, Leo van Vliet, Gerrie Knete- mann en Joop Zoetemelk. Geen gevolgen voor Amstel Gold Race De successen uit de afgelopen jaren zijn voor een belangrijk deel te danken aan Herman Krott, die van begin af aan als ploegleider aan de Amstel wie lerploeg is verbonden. De heer Krott blijft betrokken bij de Amstel Gold Ra ce. Want Amstel blijft deze klassieker sponsoren, evenals een 30-tal criteria voor profs en amateurs en 8 veldritten. Amstel blijft hart houden voor de wie lersport. Tegen elkaar In de nieuwe opzet moeten Neder lands beste renners in de nationale se lectie meerijden in vier amateurwed strijden waaraan ook de andere ploe gen deelnemen. Dit betekent dat de wielrenners dan tegen hun eigen ploeg- makkers rijden. Ook heeft het tot ge volg dat de gastrennersverenigingen in die wedstrijden enigszins afgezwakt aan de start verschijnen en dus minder kans op succes hebben. Een andere reden voor het beëindigen van de sponsoring is dat de belangstel ling voor de amateurwielersport mede door de opkomst van het profwielren- nen in de loop der jaren sterk is afgeno men. Toekomst renners Momenteel telt de Amstel ploeg 17 ren ners. Een van hen is Arie Hassink, die al 18 jaar deel uitmaakt van deze ploeg. Het ziet er naar uit dat de renners aan het einde van dit wieierseizoen kunnen overstappen naar andere ploegen. In de afgelopen 23 jaar is de Amstel ploeg altijd een kweekvijver voor jong Foto's uit vervlogen jaren: De Amstelploeg tijdens amateurwedstrijden in Meerssen vóór de Amstel Gold Race in 1971 (bovenen voor de start van Olympia 's Internationa le Ronde van Nederland in 1970. m

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 23