P.C. Bokma introduceert Bokma jonge korenwijn in horeca IJghtdranken steeds populairder Op 5 mei was in café't Fust, een van de grootste horecabedrijven aan het Rot terdamse Stadhuisplein, de hoofdrol even niet weggelegd voor bier. Alle aandacht ging uit naar Bokma Jonge Korenwijn, het nieuwe produkt van de Gedistilleerd en Wijngroep. In 't Fust overhandigde de heer P.C. Bokma een bijzondere fles aan de bedrijfsleider van 't Fust, de heer R. Krieger. Bijzon der, omdat nog niet eerder een fles Bokma Jonge Korenwijn in de horeca was geïntroduceerd. De heer Bokma gaf de heer Krieger en de overige geno digden uitleg over het unieke van Bok ma Jonge Korenwijn. Zoals bekend is het een gedistilleerde drank met 35 vo lumeprocent uit granen gestookte alco hol. De toevoeging van moutwijn, die gerijpt is op eikehout en vervolgens ge distilleerd is, en kruidendistillaten ver lenen Bokma Jonge Korenwijn z'n aparte smaak. De heer Bokma zei te hopen dat dit nieuwe produkt zijn weg zal vinden in de horeca, zoals de Bokma Oude gene- ver en Jonge graanjenever eerder heb ben gedaan. En met goed resultaat, want Bokma is samen met Hoppe de verkoop van lightdrapken voor het derde achtereenvolgende jaar zeer fors stijgende is. Maakte de verkoop van de calorie-ar me frisdranken in 1984 nog nog geen twee procent van de totale frisdranke- nafzet uit, vandaag de dag is dat aan deel al gestegen tot vijf procent. In 1986 is de verkoop van Vrumona light- frisdranken zeer aanzienlijk gestegen, terwijl de groei zich in 1987 versterkt doorzet. Volgens de heer R. van Breemen, se nior product-manager bij Vrumona, zijn cr twee belangrijke oorzaken voor de toegenomen vraag. "Ten eerste zijn het al lang niet meer alleen de diabetici en ouderen die calorie-arme frisdran ken drinken. Iedereen die van fris drank houdt maar minder suiker wil ge bruiken, gaat over op light frisdran ken. Op de tweede plaats is de keus in lightdranken in het afgelopen jaar sterk uitgebreid en wordt er zeer inten sief geadverteerd." Pepsi-Cola Light maakt de grootste sprongen voorwaarts, gevolgd door Royal Club Light vruchtenlimonades, 7-Up Light en Rivella Light. Nieuw zijn Royal Club Light Orange en Pepsi-Cola Light in het 25 cl blik. De heer Krieger van café 't Fust (rechts) neemt de eerste voor de horeca bestemde fles Bokma Jonge Korenwijn in ontvangst van de heer Bokma. marktleider in de horeca. Bovendien is de verwachting bij de GWN dat de Jon ge Korenwijn ook in de smaak zal val len bij niet-jeneverdrinkers. Terwijl de Rotterdamse zanger Japic Valkhof (bekend van het legendari sche lied 'Hand in hand kameraden') dc stemming in 't Fust bracht, ontvin gen alle aanwezigen in het café een glas Bokma Jonge Korenwijn. Met dc zomer voor de deur breekt er voor iedere drankenfabrikant een drukke tijd aan. Dat geldt zowel voor een bierbrouwer als voor een wijn en gedistilleerd producent en zeker voor een frisdrankenfabrikant. VoorVrumo- na in Bunnik belooft het echter een ex tra druk zomerseizoen te worden, nu Het volledige door Vrumona geleverde assortiment light- frisdranken

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 21