Personeelsblad van Heineken 2 Inhoud en colofon 3 Verbouwing A/Wet 4 A.H. Heineken doopte naar hem vernoemde tulp 5 Van Vollenhoven's Stout 6 Mixideeën voor Royal Club en Jagermeister; Kraanvogels in volle actie 8 Buitenlandse berichten 10 Verenigingsactiviteiten 12 Afvalwaterzuivering in 13 Europese general managers bijeen; 14 CTD en HTS 16 Terugblik op vervan ging oude flessen en kratten 19 Rioolrenovatie in Zoeterwoude 23 Einde sponsoring 24 Hobby: mw. E. de Haas in Zoeterwoude 25 Jubileum en afscheid 26 Ideeënbus 27 Kroniek 28 Proost 30 Vatvaria HET LEZEN WAARD Dit voorjaar werd de vervanging van het oude pijpje door het nieuwe 30 el- flesje en van het oude krat door het nieuwe model afgerond. De verwach ting was dat de vervangingsoperatie nogal wat voeten in de aarde zou heb ben, maar dat viel alleszins mee. Intern waren er nauwelijks problemen met de verwerking van deze vervanging, al moesten vele afdelingen zich geduren de de omwisselingsperiode wel extra inspannen. En vanuit de markt komen er louter positieve reacties op de invoe ring van de nieuwe fles en krat. Voor een terugblik op deze groot scheepse operatie zie pag. lO/17/ lo HEINEKEN HOOFDZAKEN tijdelijk op fust uit Spanje, Sovjet-Unie en Japan Den Bosch Amstel 1870 Apeldoorn ruimer behuisd; Vrumona-kantoor opge knapt 20 Bierseizoen geopend in Alkmaar; Lightdranken populair; Bokma Jonge Korenwijn geïntroduceerd in horeca 22 Nieuw beoordelings systeem Amstel wielerploeg 38e jaargang nr. 5 Mei 1987 Verschijnt 12 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.; 071-814288 In dc salarisenveloppe van de maand mei hebt u de nieu we Heineken Hoofdzaken aangetroffen. Wellicht is het u opgevallen dat de jaarproduktie van de brouwerij in Amsterdam niet correct staat vermeld. Dit moet zijn: ca. 650.000 hectoliter. Extra exemplaren van Heineken Hoofdzaken kunt u bestellen via het Centraal Magazijn in Zoeterwoude, onder artikelnummer 9006-1900. Bij de voorpagina Met helder brouwwater doopt de heer A.H. Heineken de naar hem vernoemde tulp. Rechts naast hem de heer B. de Reus, de kweker van deze geel/witte tulpvariant. Bij de achterpagina: Een opname uit 1947 van de etiketteermachine in de Heineken brouwerij te Rot terdam. Redactie: Hella Schoonveld (hoofdredactrice) Yvonne van Stek-Sanders Arthur Schiphorst Redactiecommissie: Drs. A.C. Redelé R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Mr. H. Schaap Ir. J.B.R. Schwietert Drs. M.M.J. Valens Correspondenten Arnhem: G.W. Westenberg Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C.Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Rotterdam: M. van Woerden Zoetermeer: Mw.Y.C.M. Peeters Zoeterwoude: Mw. B.F. Valdink Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 2