"Een lange sok als nieuwe voering" Zijn de gebreken aan de riolering dusda nig dat er tot actie moet worden overge gaandan meldt zich een hele 'batterij' vrachtwagens. Zij komen om onder an dere de riolering leeg te pompen, een ver vangende omleiding aan te leggen en van zelfsprekend om de voorbereidingen te treffen voor de eigenlijke operatie. De ac tie begint dan met het aanbrengen van de lange sok van kunstvezel zoals dat op de foto te zien is. Via een buis laat men de nog platte sok in de riolering zakken. Door onder druk koud water in de sok te laten lopen, zoekt zij haar weg door de buis en komt strak tegen de wanden aan te zitten. Het water wordt vervolgens ver warmd tot een temperatuur van 85° cel- cius. De vooraf in hars gedrenkte kous begint hierdoor te harden en vormt na en kele uren een nieuwe buis-in-een-buis. Nadat de leidingen zijn leeggepompt, worden met behulp van video-camera's en robotarmen alle vertakkingen in de buis weer aangebracht en het karwei is ge klaard. In april is op de brouwerij in Zoeter- woude de tweede fase gestart van de re novatie van de rioleringsbuizen onder het kelderdienstgebouw. De eerste fa se van de herstelwerkzaamheden werd al in december 1986 afgerond. Opzienbarend hierbij is de uitvoering van de renovatie over een lengte van 60 meter. Neemt een dergelijke operatie normaliter al snel twee weken in be slag, in Zoeterwoude is het karwei in twee dagen geklaard zonder dat er ook maar één straatsteen of stoeptegel van zijn plaats is geweest. "De gebruikte methode is qua idee even simpel als ingenieus", aldus een enthousiaste heer T. Dikken, die als chef van de bouwkundige afdeling nauw bij het project betrokken is ge weest. "Een lange sok als nieuwe voe ring", zo luidt zijn kortst mogelijke om schrijving van het toegepaste systeem. In de fotoreportage is duidelijk te zien hoe de opknapbeurt van de riolerings buizen in verschillende fases is aange pakt. Om na te gaan op welke plaatsen de buis is beschadigd, wordt er een verplaatsbare video-camera in de buis geïnstalleerd. Vanuit een speciaal daarvoor ingerichte wagen wordt de camera bestuurd en wor den foto's gemaakt van de aangetaste de len die nodig moeten worden opgeknapt. In het fotoverslag dat later wordt samen gesteld, wordt dan precies aangegeven of het bijvoorbeeld gaat om een scheur of een lekkende voeg. Op de foto zo'n ge scheurde binnenwand. De leiding zoals die er na de renovatie uit ziet 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 19