De oude kratten die op het terrein bij de .brouwerij wachten op vernietiging. Ook op de bottel- en verpakkinglijnen gaven de nieuwe fles en het nieuwe krat geen problemen. beschikbare opslagcapaciteit. Door de zeer hoge rendementscijfers vanaf het begin hebben we voor ons gereed pro- dukt een opslagprobleempje gehad. Daardoor moest Bullewijk, waar men langzaam aan het afbouwen was, óók met het aantal personeelsleden, als ex tra opslagruimte gaan fungeren. Het mag zeker gezegd worden dat in Bulle wijk voor de vervangingsoperatie door een handjevol mensen zeer veel werk verzet is." Wel enorme opslag Ook intern transport kijkt met plezier terug op de vervangingsoperatie. Men heeft geen enkel probleem gehad. Met veel passen en meten heeft men dat op slagprobleem goed kunnen oplossen. Er worden nu nog oude lege kratten besteld. Vooral van de zuivelorganisa- ties, waar bier veelal met enkele flesjes tegelijk gekocht wordt, verwacht men nog "oud" retourgoed. De verwach ting is dat tot half juni er nog oude fles jes "binnendruppelen" Geen bericht, goed bericht. Ook de vertegenwoordiger thuisver- bruik is tevreden. De heer A.A.M. Metzemaekers, werkzaam in het rayon west- en midden-Nederland vertelt dat hij weinig reacties van de handel krijgt. De winkelier laat wel blijken het uiter lijk van het krat een verbetering te vin den: het staat netter in z'n zaak. En ui teraard is voorde handel belangrijk dat er méér nieuwe kratten op een vierkan te meter kunnen staan. Vooral reacties van vrouwen De heer D. Dekker, bedrijfsleider van de supermarkt Almarkt in Zevenber gen zegt weinig problemen te hebben ondervonden van de vervangingsope ratie. "Gemengde" retouren werden door medewerkers van zijn super markt zelf gesorteerd. Over het minde re gewicht krijgt hij positieve reacties van vooral vrouwelijke consumenten. De heer Dekker vertelt dat hij uiter aard gewacht heeft met het neerzetten van nieuwe kratjes in z'n winkel tot er nog slechts 1 oud krat stond: gevolg was dat dat laatste oude krat niet meer verkocht werd. "Ik heb het uiteindelijk zelf maar mee naar huis genomen, want het bier smaakt even goed uit het oude pijpje." Tussen neus en lippen Van de produktie-afdelingen komen al leen maar positieve geluiden over de vervangingsoperatie. Het is allemaal boven verwachting verlopen, de colon nes draaien beter dan ooit; de rende menten gaan nog steeds omhoog. Het breukpercentage is verminderd. De heer J. Rosier van de produktie-afde- ling in Zoeterwoude: "De overschake ling is geolied verlopen. Terugkijkend kunnen we zeggen dat we de operatie tussen neus en lippen door hebben af gehandeld. Geen enkel probleem." De heer H. Kloek, bedrijfsleider in Zoeterwoude zegt kort en krachtig: "Toen ik hier kwam als bedrijfsleider werd me gevraagd hoe ik tegen het pro bleem van de omschakeling aan keek. Ik heb toen geantwoord dat de vervan gingsoperatie één van de vele projec ten is en dat we met een planmatige aanpak een eind komen: de produktie hoeft zeker niet verstoord te worden. Terugblikkend op de omschakeling kan ik alleen maar zeggen dat m'n uit spraken door de praktijk bevestigd zijn." De heer Metzemaekers bij de nieuwe Amstel- en Heinekenkratten. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 18