Vooral in de beginmaanden heeft ieder een een stapje harder moeten werken. Vreemde ritbewegingen moesten soms worden gemaakt om tegemoet te komen aan het opslagprobleem. mers in de markt gestuurd. In maart za ten we al weer op een veel lager ni veau. Jaar van de kwaliteit al in 1986 begonnen Ook de afdeling physieke distributie heeft alleen maar goede berichten over de vervangingsoperatie te melden. De heer H.J.C. Philippa, hoofd van deze afdeling zegt hierover: "Wat betreft de fles/krat operatie kunnen we met recht zeggen dat al in 1986 het jaar van de kwaliteit is begonnen. De communica tie met alle afdelingen en mensen, is zeer goed geweest en getuigt van kwali teit. De heer H. van Zon vult hem aan: "De "beren" die we op ons pad dach ten tegen te zullen komen bij deze ope ratie zijn volledig weggebleven. De handel heeft zeer gedisciplineerd inge speeld op de vervanging. Al eind 1985, begin 1986 is een begin gemaakt met de planning van de vervangingsoperatie. Daarbij moest o.a. rekening gehouden worden met de retouren van het oude krat en daarmee gepaard gaand de be nodigde opslagruimte. Van Zon: "De opslag van lege oude en volle nieuwe kratten heeft vooral de medewerkers van het Magazijn en intern transport extra inspanning bezorgd. Normaal is bij beide afdelingen, zowel in Zoeter- woude als Den Bosch, voldoende op slagruimte beschikbaar. Door de aan voer van nieuwe kratten, de retouren van oude kratten en het hoge rende ment, was het soms woekeren met de Ook in de supermarkt worden de nieuwe kratten goed ontvangen. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 17