Creatieve "meedenker" kwaliteitscampagne Ruimere behuizing voor CID en HTS in Apeldoorn Dat de kwaliteitscampagneen met name de posters, sommige werknemers tot creativiteit verleidt, blijkt uit bovenstaande foto! In liet kantoor in Zoeterwoude hangen 2 affiches naast elkaar: naast het origineel hangt de creatief bewerkte poster èn een oproep om de zeven verschillen te zoeken. De CommercieelTechnische Dienst en de HorecaTap Ser vice van het horecagebied Gelderland/Overijssel zijn al geruime tijd gehuisvest in een pand aan de Molenma kershock te Apeldoorn. Hun behuizing was echter vrij krap. Dat had tot gevolg dat men niet over voldoende op slagruimte beschikte om met name al het bruikleenmate riaal (tapinstallaties, koe lers, klaptoonbanken) goed op te slaan.Toen onlangs ruimte beschikbaar kwam aan de achterzijde van het pand, zijn de CTD en HTS daarheen verhuisd. Men heeft nu meer magazijnruim te gekregen en een betere werkplaats voor reparatie van het materieel.Tevens is de kantooraccommodatie verbeterd. Om ook de medewerkers van het verkoopkantoor te Arnhem kennis te laten ma ken met het nieuwe CTD/ HTS-onderkomen, vond hier in april het maandelijk se contactbiertje van het ho recagebied plaats. Ordelijk en overzichtelijk (en daardoor veiliger) is al het ma teriaal van de CTD en HTS in de nieuwe magazijnruimte op geslagen. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 15