P.J. TROMP Als kleine jongen werd hij regelmatig door zijn vader achter op de fiets mee genomen naar de Rotterdamse haven. Vooral het uitvaren van de schepen van de Holland Amerika Lijn vormde een geliefd schouwspel. Het was ook in die jaren, de jaren vijftig, dat vaderTromp speciaal sigaretten van het merk Cap tain Grant kocht, omdat je daarbij gra tis plaatjes van boten kreeg. Uit die tijd dateert de voorliefde van Peter Tromp voor de scheepvaart. Niet zelf varen De gedachte ligt voor de hand dat Pe ter Tromp werk in de scheepvaartwe reld heeft gezocht. Niets is minder waar. Als medewerker van de afdeling export administratie op de Rotterdam se Crooswijksesingel heeft hij zelfs niets met schepen te maken. "Vroeger, als kind, wilde ik varen" vertelt hij. "Maar toen ik een jaar of 14, 15 was, verdween dat verlangen. Voor mij is te genwoordig de charme eraf op een schip te werken."Toch bewaart hij heel goede herinneringen aan de periode in 1965 dat hij als vakantiehulp bij een wasserette werkte. Die wasserette ver zorgde namelijk de was van in Rotter dam aangemonsterde schepen. Als vakantiehulp moest Peter Tromp de schone was terugbrengen, waarbij hij verschillende keren de gelegenheid kreeg aan boord van een schip te ko men kijken. "Dat was echt heel leuk om te zien. Maar als je zag in wat voor kleine ruimten grote aantallen beman ningsleden moesten leven, dan was ik blij dat ik na mijn rondleiding weer van het schip afmocht. Bij de RDM ben ik ook eens op een Griekse schuit, een cruiseschip, geweest. Dat was wel het meest indrukwekkende dat ik ooit zelf heb meegemaakt. Als je bij de kiel staat en omhoog kijkt...dan voel je je heel nietig." In het begin van de j aren zeventig heeft Peter Tromp de doos van zolder ge haald, waarin hij z'n tot dan toe ge spaarde afbeeldingen van schepen had bewaard. Sindsdien heeft hij zich ten doel gesteld een verzameling op te zet ten, een uitgebreid naslagwerk als het ware, met alle gegevens over dc Neder landse koopvaardij vanaf het prille be gin, omstreeks 1860. De gegevens die hij wil vermelden, zijn onder meer de naam van het schip, het bouwjaar en de werf, de laad- en motor capaciteit. Feiten over de bemanning, kapitein, wijze van bouwen of aard van de la ding, interesseren hem niet zozeer. Op zoek naar foto's Een belangrijke plaats in zijn albums nemen ook de afbeeldingen van de ver melde schepen in"Die haal ik uit oude boeken, waarvoor ik regelmatig de tweedehandszaken afstruin. Of ik koop of ruil hen bij ruilbeurzen. Er is bijvoorbeeld elke maand een ruilbeurs in Haarlem. Daar ga ik overigens niet zo vaak meer naar toe. Er zijn periodes dat ik 2 a 3 avonden in de week met mijn hobby bezig ben. Soms doe ik er een paar maanden niets aan. Maar als ik er de tijd voor heb, kan ik wel een paar uur achter elkaar aan de Nieuwe Waterweg zitten kijken. Net als vlieg tuigspotters dat doen bij vliegvelden, observeren we met onze verrekijkers elk schip dat daar vaart. Is het interes sant, dan maken we er ook foto's van. Zo is mijn verzameling inmiddels ge groeid tot zo'n vijfduizend afbeeldin gen." Heeft u nog foto's? Mochten er lezers van Vers van 't Vat zijn, die nog (oude) foto's of andere in formatie hebben van Nederlandse koopvaardijschepen, en daar niets mee doen, dan houdt PeterTromp zich van harte aanbevolen. Wellicht kunt u zelfs zijn grootste wens in vervulling doen gaan. Al jaren is hij namelijk op zoek naar een bouwplaat van de Nieuw Amsterdam, het mooiste schip dat er ooit is geweest, zoals hij zelf zegt. Hij is bereikbaar via het Heineken kan toor aan de Crooswijksesingel 50 te Rotterdam. Het telefoonnummer is: 010 - 4114500. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 24