Wie verre reizen doet, kan veel verha len. Voor area exportmanager P(aul) H.A. Nitschmann gaat het eerste deel van de spreuk niet helemaal op, want hij 'beperkt' zich tot de landen Spanje, Portugal, Canarische eilanden, Kaap- verdische eilanden, Gibraltar, Cyprus, Malta, Azoren, Madeira, en Melilla. Maar verhalen vertellen kan hij wel. Gemiddeld vier maanden per jaar is hij voor Heineken op pad in zonnige oor den, "Sla maar een Neckermann- vakantiegids open en je ziet mijn werk gebied. Dat klinkt natuurlijk heel aan trekkelijk, maar je bent in die landen hard aan het werk en je maakt lange dagen. Het is zeker geen vakantietrip je" De heer Nitschmann is na zijn studie bedrijfskunde aan de universiteit in Delft begonnen bij Heineken Neder land op de afdeling marketing. Zijn eerste functie bij Heineken werpt ook in zijn huidige werk vruchten af. "Ik heb gemerkt dat veel van wat ik ge leerd heb bij Heineken Nederland een goede basis is voor mijn werk in de di verse landen. Wat doet een area ex portmanager eigenlijk? "In het kort ge zegd is de exportmanager commercieel verantwoordelijk voor de exportactivi teiten van concernmerken (bier, fris en gedistilleerd) in zijn gebied, waarbij hij zowel op de korte als op de lange ter mijn de positie van deze merken dient te optimaliseren. Om dat goed uit te voeren is het uiteraard van belang dat de exportmanager zijn markten regel matig bezoekt, ontwikkelingen in die markten volgt en goede relaties onder houdt met importeurs en afnemers. De exportmanager werkt hierbij nauw sa men met een aantal afdelingen binnen Heineken export. In Rotterdam zijn Contacten met Heineken Nederland In zijn functie van area exportmanager heeft de heer Nitschmann erg veel con tacten met Heineken Nederland. "Bin nen produktie is er onder meer veel contact met de afdelingen logistiek en inkoop. De afdeling logistiek plant de produktie in en bepaalt mede wanneer een bestelling in mijn gebied geleverd kan worden. Wanneer we in een land met een nieuwe importeur gaan werken, de wettelijke etiketteringsei- sen veranderen of verpakkingen wor den vernieuwd, is een goed contact met de afdeling inkoop erg belang rijk." Siësta De heer Nitschmann ontvangt ook re gelmatig afnemers in Nederland. Dit zijn zowel zuiver zakelijke bezoeken, waarbij de lopende operatie in een ex portland met de afnemers wordt be sproken, als opleidingsbezoeken, waarbij de training van buitenlandse relaties centraal staat. Op reis wordt er echter hard aan getrokken. De werk dagen zijn lang en er wordt tijdens zo'n meestal kort bezoek veel afgepraat. "Als ik de kans krijg, als mijn klanten bijvoorbeeld siësta houden, neem ik soms een duik in zee en dat is natuur lijk best plezierig. Je bent echter ook vaak alleen en je privé-tijd wil nog wel Talen geen probleem In het werkgebied van de heer Nitsch mann wordt over het algemeen Spaans of Portugees gesproken. Heeft hij geen problemen met die talen? "Ik ben op gegroeid in Portugal en Brazilië, dus mijn Portugees is prima. Het Spaans lijkt wel wat op Portugees, dus als je een beetje creatief bent, kun je je met wat aanpassingen in het Spaans goed verstaanbaar maken. Bovendien zijn mijn gesprekspartners erg coulant. Ze weten dat mijn Spaans niet perfect is, maar ze realiseren zich ook dat zij vaak geen enkele andere taal dan hun moe dertaal spreken." De heer Nitschmann heeft ook veel te maken met verschillen in zaken doen in de diverse landen. "Die verschillen kunnen best groot zijn", vertelt hij. "Cyprus is nogal Brits georiënteerd en dus is daar een erg zakelijke aanpak ge wenst. Portugal daarentegen is een land waar de Latijnse invloeden heel sterk zijn en ik merk daar dat het zaken doen veel meer ontspannen is. Die ver schillen in aanpak vind ik heel leuk. Ze geven extra afwisseling in je werk." dit de export transport afdeling (ETA), die de hele orderbehandeling, facture ring en verscheping van onze produk- ten naar het buitenland verzorgt en de exportadministratie, die met de afde ling planning control in Amsterdam de financiële afwikkeling en verant woording van export voor zijn reke ning neemt." eens in het gedrang komen" aldus de heer Nitschmann. Natuurlijk kan hij - behalve de enkele keer zwemmen in zee- meer positieve kanten van zijn werk opnoemen. "Je ontmoet leuke, rare en interessante mensen en je krijgt de kans je te verdiepen in andere cultu ren en gebruiken. Het leukste aspect van mijn werk vind ik dat ik me soms een kleine ondernemer voel. Als ik op een van de eilanden rondloop, denk ik wel eens 'dit is mijn toko'. Die gedach te is niet zo verwonderlijk, want ik krijg bij Heineken veel vrijheid om zelfstandig beslissingen te nemen."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 22