Sovjet-delegatie bezocht Zoeterwoude Apollo's voor Pelforth liHHiiiimmm Medio februari moesten in het noord franse plaatsje Mons-en-Baroeul hals brekende toeren worden uitgehaald om de Pelforth-brouwerij van Francai- se de Brasserie te voorzien van vier nieuwe apollo's ter uitbreiding van de capaciteit. Elektriciteitsdraden wer den verwijderd, verkeerslichten ge vloerd, lantaarnpalen gedraaid en au to's weggesleept om de vier reusachtige apollo's op de plek van bestemming te krijgen. Door de nauwe straatjes van Mons-en-Baroeul was het af cn toe pas sen en meten, zoals bijgaande foto laat zien. In februari heeft een Sovjet-delegatie een bezoek gebracht aan onze brouwe rij in Zoeterwoude. Het bezoek aan Heineken was onderdeel van een uitge breid werkbezoek dat de delegatie on der leiding van de heer E.I. Sizenko, eerste vice-voorzitter van het Staatsco- mité voor de Agro- Industrie van de USSR, bracht aan Nederland. Behalve het bezoek aan Heineken stonden ook bezichtigingen van een proefboerderij. een veiling en een kwekerij op het pro gramma. Na een rondleiding door de brouwerij werd gesproken over de mogelijke uit breiding van de samenwerking tussen de Sovjet-Unie en Heineken. Zoals be kend exporteren wij bier, gedistilleerd en frisdrank naar de Sovjet-Unie en zijn er op dit moment een zevental Hei- neken-bars in staatshotels van een aan tal grote Sovjet-steden. De heer H.F.M. Coebergh, lid van de Raad van Bestuur van Heineken N.V., verwelkomt in Zoeterwoude de heer E. 1. Sizenko, vice-voorzitter van het Staatsco- mité voor de Agro-Industrie.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 20