Vrumona: Voorzichtig optimisme in het jaar van de waarheid Het eerste jaar van de herstructurering van Vrumona is voorbijIn 1986 is een begin gemaakt met de invoering van een aantal maatregelen die op termijn moeten leiden tot een structureel rendementsherstel. Licht optimisti sche geluiden zijn te horen in Bunnik. Reden voor de redactie om te gaan praten met de directeur van Vrumo na, de heer ir. L. A.Ch. Rottier. IVe zien metz'n allen steeds beter waar nog mogelijkheden zijn om verbeteringen aan te brengen. Daar zullen we op inspelen. De heer Rottier: "Jazeker, we zijn op de goede weg bij Vru mona maar die positieve gelui den moeten wel in een kader geplaatst worden. We hebben de achterstand die we hadden op de rest van de frisdran kenindustrie ingehaald, maar het gaat erom een voorsprong te krijgen. Ik wil voor al te groot optimisme waarschu wen: er is slechts weinig voor nodig om in de oude situatie terug te vallen. Het gaat niet slecht, dat wel, maar het kan nog beter." Overcapaciteit De Nederlandse frisdrankenindustrie kent al jaren een overcapaciteit. Daar door is er een hevige prijsconcurrentie ontstaan, vooral ook omdat de markt groeit. Ook zijn juist de frisdranken producenten, omdat ze niet alleen op de Nederlandse markt maar ook inter nationaal geori├źnteerd zijn, gevoelig voor valuta-ontwikkelingen. De koers van de dollar was de afgelopen jaren ongunstig. Maatregelen tot rendementsherstel Rottier: "We hebben maatregelen ge nomen die ervoor moeten zorgen dat Vrumona weer goed gaat draaien zo dat er uiteindelijk weer winst wordt ge maakt. We bewerken de markt nu an ders, agressiever mag je wel zeggen. Ook hebben we het aantal produkten en verpakkingen behoorlijk terugge bracht. We zijn tegelijkertijd bezig ons 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 4