Kwaliteitsverbeterings- tampagne: stand van zaken n Begin januari werd op de nieuwjaarsbijeenkomst van Heineken Nederland (de bierorganisatie) het startsein gegeven voor een kwaliteitscampagne. Dat gebeurde door het vertonen van een video. In de video vertellen medewerkers waar zij fouten constateren en waar deze verbeterd zouden moeten worden binnen hun werkter rein. Kwaliteitsboekje niet gekregen? Zo werken we toch niet bij Heineken? "^«tüjHetadken? toch niet bij fn een artikel in het januarinum mer van Vers van 't Vat legt Alge meen Directeur Heineken Neder land B.V., de heer A. Oostra, uit wat het doel en de opzet van de kwaliteits campagne is. In februari hebben alle medewerkers van Heineken Neder land B.V. een boekje thuis gestuurd ge kregen waarin opnieuw aandacht voor de campagne is gevraagd. Een boekje dat, verluchtigd met cartoons, mede werkers oproept na te denken over ver beteringen in het werk. Suggesties kon den en kunnen ingevuld worden op een speciaal bijgevoegd formulier. Tot nog toe zijn tientallen reacties binnen gekomen variërend van verbeteringen in de produktsfeer, in de organisatie en de werkwijze tot zeer persoonlijke ideeën over kwaliteit. Alle binnenge komen reacties worden uiteraard se rieus behandeld. De kwaliteit van de tot nog toe binnengekomen suggesties stemt hoopvol. Het onderwerp spreekt blijkbaar velen aan. Parallel met de in dividuele reacties lopen de reacties per afdeling of dienst. Elke afdeling zal met ideeën komen om verbeteringen in eigen werk/werkwijze enz. aan te brengen. Alle reacties zowel individu eel als per afdeling zullen in april/mei besproken worden. Ondertussen zijn of worden in verschillende onderdelen van de bierorganisatie kwaliteitssessies gehouden. In Zoeterwoude en Den Bosch, in kantoor en produktie en ook in de Horecagebieden wordt daar druk aan gewerkt. Via Vers van Wat houden we u op de hoogte van de voortgang. Zo werken we toch niet bij Heineken? Onderdeel van de campagne is een maandelijkse affiche over kwaliteitsverbetering. In de laat ste weken van maart is op diverse plaatsen en op verschillende lo caties de eerste in deze serie op gehangen. Zowel bij P.Z. als bij P.R. komen vragen binnen over de verspreiding van het kwaliteitsboekje. Gevraagd wordt meestal hoe het komt dat hij of zij het boekje niet ontvangen heeft. Het antwoord is in de meeste gevallen simpel: het boekje is alleen verspreid onder de medewerkers van Heineken Nederland B. V, om dat het in eerste instantie een actie van de bierorganisatie is. Iedereen die onder één van de werkmaat schappijen of servicegroepen valt heeft het boekwerkje niet gekregen. Natuurlijk is het zo dat ook de an dere diensten en de werkmaat schappijen zich bezig houden met kwaliteitsverbetering. In het artikel over Vrumona in dit nummer van Vers van 't Vat kunt u lezen hoe deze werkmaatschappij zich intensief be zig houdt met kwaliteit. En dat zal evenzeer gelden voor de G.W.N., H.T.B., Concern en Stafdiensten. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 3