Geschutterd. 22e AMSTEL GOLD RACE 25 APRIL VAM START "Met hoed de stalbaas Griffioen, rechts de koetsier H. van Weiveren" stond achter op deze foto te lezen. Gegevens die de redactie braaf overnam in het tekstje 'bij de achterpagina' van Vers van 't Vat num mer 1187. Onbewust hebben we echter ge schutterd met dit bijschrift. De 83-jarige heer G. Schutter uit Amsterdam wees ons erop. "De koetsier op de bok is de heer A. Schutter, wijlen mijn vader" zo vertel de hij. Zelfheeft hij ook jarenlang bij Hei- neken gewerkt als kantinebeheerder van de Amsterdamse brouwerij. 18 jaar gele den ging de heer G. Schutter met pen sioen. Ook zijn, inmiddels eveneens ge pensioneerde, broer heeft bij Heineken gewerkt. De traditie wordt nog steeds voortgezet door de heer ASchutter, die nu 35 jaar in dienst is. Hij is de zoon van G. Schutter en dus een kleinzoon van koetsierA. Schutter. ST 6EEKTRUID MHEER noorbeek Wielerliefhebbers kunnen zaterdag 25 april aanstaande hun hart weer opha len in het zuiden van Limburg. Daar wordt voor de 22e keer in successie de Amstel Gold Race verreden. Het start schot wordt om 10.30 uur in Heerlen gelost en de finishvlag zal in Meerssen zwaaien. Onder de ploegen die medio maart hadden aangemeld, bevinden zich vier Nederlandse ploegen. Daar onder de ploeg van Post met Phil An derson enTeun van Vliet. Andere ploe gen zijn: Carrera met de Ier Stephen Roche en de Peugeot-ploeg met Pascal Simon, Gilbert Duclos-Lasalle en Bru no Wojtinek. Mondelinge toezegging is gedaan door Francesco Moser, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de Amstel Gold Race van vorig jaar. De organisatoren hebben alle vertrouwen in een goed rennersveld. Als het weer het toelaat, kan men op zaterdag vanaf 14.30 uur met rechtstreekse beelden vanuit de lucht de race op televisie vol gen en natuurlijk via de radio. De Am stel Gold Race van dichtbij meemaken is een belevenis. Dat staat, ieder jaar weer, als een paal boven water. Voor de belangstellenden daarom hierbij het routekaartje van de 22e Amstel Gold Race. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 27