Kruiswoordraadsel Voor de kinderen Oplossingen m HiiiiiüiiiiH %nT?TtTTP miiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiHtfuiiiiiiiiiiiHiiiipmimnng Help de paashaas zijn mandje eieren zoeken i a 3 i X I v o o w n y 3 voo v x a y v n 3 x o a y 3 3 w iai y o n 3 wo y 3 o a 3 3 x n v 3 x a y 3 x o y 3 x o 1 3 x o 3 n 3 o 3 n 3 woo 3 x x o 3X13 3 3 3 y 3 3 x n 3 3 3 x s 3 3 y a y x 3 d v y v a o n s x v x 3 a o x v y o v v x v n v 3 s 3 y a o o a s o 3 n v 3 3 s v 3 3 vwx 3 q IHHHBg r.vI ,V L". J' «•foS::-:* Ul.T. i i M« Horizontaal 1 alibi. 8 geluid. 12 verbinding, 13 overéénkomstig de werkelijkheid, 14 gek, 15 geestdrift, 17 vreemde munt, 18 strijdperk. 20 vrij, 21 been. 22 in- sekt, 24 denksport, 25 scheikundig element, 27 rivier in Nederland. 28 vogel. 29 groente, 30 zwarte, 32 voormalige Portugese kolonie, 33 de geboorte betreffend, 35 zelfkant, 36 binnenste, 37 projektiel, 39 inhouds maat, 41 beroep, 43 voorzetsel, 45 rangtelwoord, 46 twijg, 47 kunststro ming, 49 paardje, 50 tin, 51 spoedig. 52 uit nalatenschap verkrijgen. 54 neon, 55 kunstwerk, 57 dwaas. 58 mand, 59 bijna, 61 Europese hoofd stad, 63 fraai. 64 vogel, 65 kolossaal, 66 houding, 67 zoutoplossing, 68 uit verschillende delen bestaand. Verticaal I samenwerkingsverband,2 jaargang op een school, 3 kerel, 4 spil, 5 zee god, 6 voegwoord, 7 niet-ingewijde, 8 gewas, 9 bloedvat, 10 religieuze, II krabbeltje, 16 bos, 17 park op de Veluwe, 19 stelling, 21 onontgonnen, 23 klaagzang, 25 verwonding, 26 de mensen, 28 sleepnet. 29 zijde van een baksteen. 31 gelatine, 32 gewas, 34 dodelijk, 36 draaien, 38 insekt, 40 sein. 42 kerkelijke straf, 44 vooruit, 47 galg, 48 wiskundige term, 51 van de, 53 runderen, 54 nieuw (in samen stellingen), 55 hulpmiddel bij de navi gatie, 56 menigte, 58 eetgerei, 60 vlaktemaat, 62 vreemde munt, 63 meelspijs, 66 geheel. 0 n 1 N 3 >1 3 1 3 e n X x s y y v 8 WH 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 26