Shires voor de bierslede bij Oudhollands ijsfeest "Het is voor ons een grote eer u dit fust aan te bieden. Ik doe dat met de wens dat ieder er uitbundig van mo ge proeven en er beheerst van moge genieten." Met deze woorden bood de heer H.J.M. Duijnstee, hoofd van het horecagebied Midden-Brabant, op zondag 1 maart Prins Amadeiro XXIII van Oeteldonk het eer ste bier voor carnaval aan. Hierop tapten de tapper/ kelners F. Spoelstra (links) en JBertrams uit de ont vangstruimte van de Bossche brouwerij de delftsblau we bierpullen vol met dit eerste 'hofbrouwersbier'. Zo konden de Prins, de 'Peer van den Muggenheuvel' (carnavalsburgemeester van Den Bosch) en enkele andere hoogwaardigheidsbekleders het bier keuren dat in carnavalstijd zo rijkelijk uit de taps pleegt te stro men. Bier, waarvan de Prins het eerste brouwsel tij dens zijn werkbezoek aan de brouwerij in november al had gekeurd. Natuurlijk wordt er geen enkele risico genomen met dit bier. Daarom vindt traditioneel de dag voorafgaand aan de officiële aanbieding aan de Prins een 'voorproeverij' plaats door de Oeteldonkse carnavalsverenigingen .Uit het in het leven roepen van al deze activiteiten blijkt dat de heer Duijnstee al vele jaren het hart op de juiste Oeteldonkse plaats heeft zit ten. Als dank daarvoor onderscheidde Prins Amadei ro XXIII hem dezelfde dag met de 'Oeteldonkse draagorde van de narrenkap met de maskers en de bierpul'. Zondag 8 maart was een van de weinige dagen waarop de Heineken bierslede ook echt als 'slee' werd voortge trokken door de Shires Rob en Alfie. Want is er geen ijs, dan moeten de glij-ijzers door wielen worden ver vangen. Maar die 8e maart lag er voldoende (kunst)ijs op de Amsterdamse Jaap Eden Baan om een Oudhol lands IJsfeest te organiserenHelaas was er niet zoveel publiek -en daardoor ook minder sfeer- als andere ja ren. Een thuisspelend Ajax, de publiekstrekker HIS- WAen de lage buitentemperaturen waren hiervan wel licht de oorzaak. De paarden draafden overigens even vrolijk als altijd over het ijs. Een aardig schouwspel voor de toeschouwers vormde weer het ringsteken. In de eerste ronde brachten de Heineken-koetsiers het er goed van af. Door alle ringen er af te steken werden 9 punten behaald. In de tweede ronde beschikte de ringsteker niet meer over zo'n gelukkige hand, zodat een goede plaats in het totaalklassement er helaas niet inzat. De koetsiers hopen een betere plaats te behalen tijdens de in hippi sche kringen bekende International Shire Horses Show in Engeland, een week later. Of dat gelukt is, zullen we u in het volgende nummer laten weten. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 24