%m-y v.* V \v r. v .v u a HUWELIJK Amsterdam J. W.F.G. Deurvorst (export) met mw. W. Slotboom Mw. A.L. Huisman (documentatie bi bliotheek) met D. Broekema A.D. van Luipen (concern marketing advertising) met mw. A.E.J. Zittersteyn Mw. C.Timmerman concern admini stratie) met R. van Os Zoetermeer Mw. A.E.J. Zittersteyn (reclame en pro motions) met A.D. van Luipen Zoeterwoude mw. A.P. Diekmeier (produktie over head) met P. van Wouw I.J.G. Ibelings magazijnen en intern transport) met mw. S. Sluyter C.M. Betcke (verpakken) met mw. J.H.Teske Mw. A.C. Schipper (correspondentie HTB) met K.Vis GEBOORTE Amsterdam Mohammed, z.v. A.B.H.M. Oubidar (bottelarij) Lilian, d.v. mw. M.W. Luhukay-Walter (assurantiën) Evalotte, d.v. J.G.C.M. Jansen (con cern marketing) Den Bosch Razia, d.v. F.J. Henraat (verpakken) Erik,z.v. M.R.M. vanNistelrooy inter ne dienst) Jacques, z.v. J.J.L.A.G.V. Mackelen- bergh plaatselijke administratie) Bunnik Souhaira, d.v. E.B. Idrissi (verpakken) HedyD.W.,d.v. mw. R.M.G. Harts-de Graaf (administratie) Horecagebieden Sandra, d.v. M.J.F. van Aken (verkoop, West Brabant!Zeeland) Rotterdam Romano,z.v. C. Ramlal (exportadmini stratie) Celine, d.v. mw. C.L.H. Braams- de Jonge (export transport administratie) Zoeterwoude Anne M., d.v. M.F.J. Janssen (brouw huis) Patrick, z.v. A.P. Selhorst (verpakken) Elisabeth H.d.v. M. v.d. Plas (kelders) Arnold, z.v. P. vanVliet (vorderingenbe- heer) Gijs, z.v. C.M. Steinmann (nabewer king) Janneke, d.v. P. in't Hout (informatie! automatisering HNB) Robin, z.v. C.G.W. van Boven (werk voorbereiding) Lindsay, d.v. J.Teeuwen (concernphy- sieke distributie) Lotje, de in nummer 1/87 vermelde dochter van H. de Jong (informatie!au tomatisering) is uiteraard ook de doch ter van mw. M.G.C.M. de Jong-van Galen (plaatselijke administratie) GESLAAGD Amsterdam Voor de cursus Reanimatie: A.J.M. Weesepoel (interne dienst) en R. Nu- berg (chauffeur Raad van Bestuur), mw. 1. de Gauw-Swart (telefooncentrale) mw. M.M. Audreau (export) en J.M. van Duivenvoorden (interne dienst) Bunnik J. A. van Dijk (administratie) voor het diploma Nederlandse Bedrijfscorre- pondentie. A. Agterberg (garage) voor het diplo ma Industriële elektrotechniek. Horecagebieden A. v.d. Bosch (verkoop) voor Basisken nis Informatica 1. (Den Haag) Rotterdam Mw. E.C.M. Löb-Ozephius en A. Zwankhuizen (ETA) voor Basiskennis Informatica 1 Zoetermeer NGareman magazijn intern transport) voor het diploma Vakbekwaamheid voor het cafébedrijf Zoeterwoude Voor Basiskennis Informatica 1: R.E.P. W. Backer (HAG-klantensup- port) en J.P.A.M. v.d. Jagt (I.O.C. bier) A. Boers (HTB-informatisering) voor COBOLT2. H. Wierts (personeelszaken brouwerij) voor Arbeidsvoorziening. UIT DIENST Horecagebieden PA. vanWijngaarde (expeditie, Mid den-Brabant) mw.W.M.C. van Iersel-Oerlemans (ver koopbinnendienst, Midden-Brabant) Zoeterwoude mw. A.H.A.M. Huijing-Paardekooper (beheer onroerend goed) M.J. Anholts (verpakken) Mw. E.J. Bedijn-Haasbroek (vorderin- genbeheer) 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 22