Hoofddorp op de lange latten m 28 Zoeterwoude J. Kuiken, storings groep verpakken! MIT C. Hengeveldpostkamer R. v.d. Klaauw/P. v.d. Sman ,flessencoIonnes C. Steinmann, nabewerking P. HoWebrandse, flessencolonnes Op zaterdagmorgen 7 fe bruari stonden om half ze ven 's ochtends 52 langlauf- liefhebbers te trappelen van ongeduld om te kunnen ver trekken naar het Sauerland. Daar was door de perso neelsvereniging van Heine- ken Hoofddorp een langlauf- dag georganiseerd. Alhoe wel 90% van de deelnemers nog nooit op langlaufski's had gestaan, was iedereen toch zeer enthousisast om een keer deze tak van sport te beoefenen. De reis zou in eerste instantie naar de Ar dennen gaan. Wegens sneeuwgebrek moest echter worden uitgeweken naar Winterberg in Sauerland. Dit hield in dat de busrit iets langer duurde. Na het uitde len van de lunchpakketten, langlaufschoenen en ski's was het uur van de waarheid aangebroken. "Voor de meeste deelnemers viel het over het algemeen wel mee op deze dunne latten te staanMaar er waren ook de nodige val- en glijpartijen door een spiegelgladde afda ling" vertelt de heer P. Vrees wijk uit Hoofddorp. "De uit gezette loipes waren van niet al te beste kwaliteit door een gebrek aan verse sneeuw. Een flinke portie sneeuw en niet te ontwijken dennebo- men waren er wel voor de mensen die naast de uitgezet te loipes terechtkwamen." Ook de heerVreeswijk ont kwam niet aan wat tegen slag. "Ik heb een kwartier naar mijn bril lopen zoeken na een kamikaze-achtige duikvlucht, want remmen is niet gemakkelijk bij het lang laufen." Na drie uur lang de meest gekke capriolen uitge haald te hebben, was het tijd voor de terugreis. 'Een ge slaagde dag' was ieders me ning toen men 's avonds laat moe maar voldaan in Hoofd dorp aankwam. intern transport A.G.W.J. Snepvangers, verpakken verpakken J.F.J.M. Mulders, verpakken M.H. van Munster, verpakken G.J.A. Burgers, verpakken A.E v.d. Loo, verpakken M. van Biljouw, verpakken K.N. Meyvis, verpakken ABMv. dWielenbeveiliging C.P.M. van Lieshout, verpakken H.H. Jvan Os, verpakken

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 19