Fotoclub Heineken Rotterdam GWN opnieuw sterkste op bowlingbaan Bij de Fotoclub Heineken Rotterdam zijn het gezamen lijk fotograferen en het foto graferen van verplichte on derwerpen geliefkoosde be zigheden. Zo zijn de leden enige tijd geleden naar Sche- veningen geweest om daar opnamen te maken. U ziet hier de resultaten. Bij de fo to's werd Henk Pors winnaar met een zwart/wit-opname van een paar pijlers van de pier. Sterk in deze foto is de goede zwart/wit weergave in deze foto. Bij de dia's won JanWentink. Hij was getrof fen door de gekleurde lig stoelen die vanaf de boule vard te zien zijn. Het precies in rij brengen geeft de juiste compositie. Voor dit jaar staat nog op het programma: gezamenlijk fotograferen op de fotomanifestatie in de RAI, een bezoek aan een paardesportevenement, fo tograferen op Vlieland en 'Amstel-Heineken reclame' als verplicht onderwerp. De resultaten zullen in de loop van dit jaar worden geju reerd. In de tweede periode is in de Bondsleague van de bowling- bond Zoetermeer het team van de Gedistilleerd en Wijn- groep Nederland opnieuw de sterkste gebleken van de dins dag-trio. De 39V2 punten die zij in de tweede periode behaal den, waren genoeg om als eerste te eindigen, vóór Big Boys met 36 punten en Strijkers met 32'/2 punten. In de finaleron de, die in mei wordt gespeeld, zullen de GWN en Big Boys uitkomen. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 18