BRAGITA IN BURUNDI GEOPEND -m Hlllllllffl iff fxtzftfftzttftt ftiiiiiiitiiilli m ft ffiffffffHt m xxnxnxxxnxn In Bragita zijn de herenTh. A.M. Kreb- beks (directeur technique) en J.H.J, van der Zande (coordinateur service technique) werkzaam. "Zij hebben goed werk geleverd door de produktie Amstel bier op te starten en onmiddel lijk in de eerste fase ook de Primus-pro- duktie erbij te nemen. Daarmee ging men ineens naar 12.000 hl. Een knappe prestatie", zegt de general manager van Ibécor, mr. J. Siertsema. De presi dent van Burundi, kolonel Jean Baptis- te Bagaza, toonde zich op de openings dag ook trots op de nieuwe brouwerij 30 januari was een feestelijke dag in de Afrikaanse plaats Gitega (te Burundi). Op die dag vond namelijk de officiële opening plaats van de brouwerij 'Bragi ta', een samentrekking van de woor den Brasserie de Gitega. In deze brou werij wordt sinds het voorjaar van '85 Amstel bier gebrouwen, inmiddels cir ca 50.000 hectoliter per jaar. Enige maanden na het eerste Amstel-brouw- sel volgde het bokbier 'Amstel Bock. Spécial Forte'Bovendien wordt er ge durende het koffieseizoen, 's zomers, tevens Primus bier gebrouwen. Dit bier wordt ook bij brouwerij Brarudi (de moedermaatschappij van Bragita) geproduceerd in het 100 kilometer ver der gelegen Bujumbura. President Bagaza knipt het lint door. De heer Coebergh kijkt keurend toe. Rechts achter de president de heer M. Siertsema. In zijn toespraak liet hij dit duidelijk merken. Tevens zei de president de landbouw- en en veeteeltprojecten, waaraan Heineken actief bijdraagt, zeer interessant te vinden. Vervolgens verrichtte president Bagaza de officië le opening. In aanwezigheid van me vrouw Bagaza, de ministers van handel en industrie en binnenlandse zaken en de heren H.F.M. Coebergh, lid van de Raad van Bestuur, Siertsema en A. Verwillighen (administrateur délé gué), knipte hij het lint bij de bedrijfs- poort door. Bij de openingsfeestelijkheden hoorde ook het optreden van een dansgroep. Hoe de brouwerij ervan binnen uitzag, werd het gezelschap tijdens een rond leiding getoond. Uiteraard vonden daarna volgens goed Afrikaans ge bruik traditionele festiviteiten plaats. Zo kon het gezelschap vanaf een tribu ne ondermeer optredens zien van dan sers, zangers en een kinderkoor, allen muzikaal begeleid op de tam-tam. Na afloop hiervan kreeg de presidents- vrouwe namens Heineken een cheque aangeboden door de heer Coebergh. Mevrouw Bagaza zet zich namelijk in voor hulp aan armen en gehandicapten in haar land. Met deze cheque kan zij een aantal sociale activiteiten opzet ten, in het bijzonder in Gitega en om geving. De heerA. Verwillighen, Administrateur Délégué van Brarudide moedermaatschap pij van Bragita, stelt medewerkers aan de president voor.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 12