Osborne, een merit als een stier zo sterk Sinds 1 oktober 1985 verzorgt de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland de exclusieve verkoop en distributie van Osborne Sherry en Brandy. Sinds die tijd is een aantal Os- borne-produkten opgenomen in het personeelsassortiment. Bij de brandy's is dat de Osborne Brandy Veterano, bij de sherry's de (droge) Osborne Manzanilla Delicate Pa- Ie, de (droge) ElToro Pale Dry, de |(zoete)j El Amigo Medium Dry en de (droge) Fino Quinta Pale Dry. Maar wat wil Fino Quinta eigenlijk zeggen en wat is een 'Manzanilla' voor een type sherry? In het onderstaand artikel meer over het huis Osborne en de wijze waarop sherry wordt 'geproduceerd'. Geen geheimen Het huis Osborne kent geen geheimen ten aanzien van de produktie van zijn produkten. Bezoekers zijn altijd wel kom in de uitgestrekte bodegas in het oude stadje Puerto de Santa Maria, waar ook de hoofdvestiging is te vin den van Osborne y Compagnia S.A., zoals de naam officieel luidt. Daar kan men, dwalend tussen de eindeloze rij en eiken vaten, zelf zien hoe de wijnen jarenlang rijpenJe zietruikt en proeft de liefde waarmee de sherry's worden omringd. Sherry 'groeit' in een wette lijk omschreven herkomstgebied in het uiterste zuiden van Spanje aan de At lantische Oceaan. De aanwezigheid van de zee is van belang voor het kli maat. De zeewind veegt de hemel schoonzodat er bijna altijd een wolke loze blauwe lucht is, en zorgt voor wat afkoeling. De hoofdstad van de streek is 'Jerez de la Frontera'. De benaming sherry is de Engelse verbastering van Jerez. De sherryhuizen zijn voorname lijk gevestigd in Jerez, Puerta de Santa Maria en Sanlücar de Barrameda. Wijnbouw neemt in deze landstreek een dominante plaats in. Wijngaarden strekken zich uit zover het oog reikt. Opvallend is dat de ondergrond op ve- Wie van het vliegveld van Se- villa per auto naar Jerez rijdt (de meest gebruikelij ke route als men het sherry-gebied be zoekt) ontwaart halverwege de zwarte stier van Osborne. Hij staat als een ve le meters hoog silhouet op een heuvel, die uitgestrekte wijngaarden domi neert. Deze stier is het in vele opzich ten zeer toepasselijke merkbeeld van het aloude huis Osborne. De familie Osborne stichtte het sherryhuis, dat thans wereldfaam geniet, ruim 200 jaar geleden. Al die tijd heeft men de voor stieren kenmerkende onverzettelijk heid getoond in het streven naar kwali teit en groei. Hoe succesvol dat streven is, blijkt uit het feit dat Osborne mo menteel de grootste producent van al coholische dranken in Spanje is. De grootste van brandy's, de derde met sherry's en tevens eigenaar van de top- Rioja Montecillo. Van de in totaal 60 miljoen flessen wijn, sherry en brandy die men produceert, wordt slechts 15% geëxporteerd. Men vindt namelijk dat men in de eerste plaats de Spanjaarden zelf moet kunnen overtuigen van de ge boden kwaliteit. Dat de Spanjaarden zo massaal Osborne tot hün merk heb ben gemaakt, is vanzelfsprekend het grootst denkbare compliment. 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 8