Medio januari is Apolloblok 3 in Zoeterwoude uitgebreid met een Apollo van een an der type dan tot dan toe ge bruikelijk was. Voor het eerst namelijk is een compleet roestvaststalen tank geïnstal leerd. De andere tanks zijn alle van koolstof staal met een coating aan de binnenzij de. Aardige bijzonderheid is bovendien dat het tevens de eerste maal is dat een Apollo van Nederlands fabrikaat is aangeschaft. Het had overi gens maar een haar ge scheeld, of deze tank van Friese makelij was niet op tijd in Zoeterwoude gearri veerd. Juist op de dag van transport was namelijk in Friesland een vaarverbod in gesteld met het oog op de eventuele doorgang van de Elfstedentocht. De Apollo en een whirlpool, die in Sneek aan boord van het schip werd geladen, hadden echter het geluk aan hun zij de. Dat bleek ook in Gouda, waar de schepen als laatste de sluizen konden passeren, voordat de strenge vorst de sluisdeuren in hun werking belemmerde en vaart op de Oude Rijn uitgesloten was. De Friese Apollo is niet de enige nieuwe tank.Tevens is een tank uit West-Duitsland aangekocht. Primeur hierbij is dat deze in onderdelen is aangeleverd en op de Zoeter- woudse vestiging wordt geas sembleerd. Hiervoor is geko zen om ervaring op te doen met lokaal in elkaar zetten van een tank. Een ervaring die met name in het buiten land nuttig kan zijn. Lossen van de schepen in Hazerswoude Uitbreiding van de gist- en la- gercapaciteit was nodig met het oog op overheveling van een deel produktie van de Amsterdamse brouwerij naar Zoeterwoude in de toe komst. De tanks zijn in zo'n vroeg stadium besteld om proeven te kunnen nemen. Deze proeven hebben voor al betrekking op de koeltech- nische mogelijkheden van de twee verschillende tanks. Omstreeks juni/juli zullen de nieuwe Apollo's in gebruik worden genomen, nadat de tanks zijn gemonteerd, geï soleerd, aangesloten en voorzien van de nodige meet- en regelapparatuur. Evenals de Nederlandse tank, is de Duitse van roest- vrijstaal. Het grote voordeel van dit type tank, is dat min der ammoniak nodig is voor dezelfde koelcapaciteit. ROOMBURG 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 6